Transportinköpspanelen

Transportinköpspanelen syftar till att förbättra logistiklösningar och minska transporters miljöpåverkan genom effektivare transportupphandling. Arbetet genomförs i nära samarbete med näringslivet och bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
 

Transportinköpdatabasen

Chalmers, Göteborgs Universitet och IVL har i ett nära samarbete utvecklat Transportinköpspanelen som är ett verktyg för att långsiktigt kunna se utvecklingen inom transportinköp.
 
Mer information finns på panelens hemsida:
 

Kontakt

Linda Styhre
IVL Svenska miljöinstitutet
 
Dan Andersson
Chalmers tekniska högskola
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.