Transportinköpspanelen

Chalmers, Göteborgs Universitet och IVL har i ett nära samarbete utvecklat Transportinköpspanelen som är ett verktyg för att långsiktigt kunna se utvecklingen inom transportinköp. 

Mer information om panelen finns här:

​​​​​

Publicerad: on 26 feb 2014. Ändrad: fr 28 feb 2014