Forskning

Samhället behöver fungerande transporter - för människor i sin vardag och på resor, för näringslivets utbyte av varor och tjänster. Mobilitet skapar möjligheter men också utmaningar. Ett hållbart transportsystem behöver vara tillgängligt för alla, bero av förnyelsebara resurser och ske utan dödsoffer i trafiken. Gröna, säkra och effektiva transporter är en förutsättning för det attraktiva samhället som tar ansvar för mänskligt liv och natur. Ny kunskap som genererar nya lösningar blir en nyckelfråga.

Chalmers styrkeområde Transport tar ett brett grepp om transportforskning med forskarkompetens från nästan samtliga institutioner. Med den gemensamma drivkraften för att möjliggöra gröna, säkra och effektiva transporter - det hållbara transportsystemet - ger styrkeområdet en mötesplats och plattform för forskningen att kunna ta sig an samhällets utmaningar. 

Vår forskning är fokuserad på de tre profilområdena Hållbara fordonsteknologier, Transporteffektivitet och kundanpassad logistik samt Trafiksäkerhet. Inom dessa områden sker forskning med mångsidigt internationellt utbyte i den akademiska världen och i nära samarbete med industri- och samhällsaktörer. Övergripande teman för forskningen är Autonoma transporter, Elektromobilitet och Övergången till framtida transportsystem.


Läs mer om vår forskning och profilområden på styrkeområdets engelska webbplats

Chalmers Area of Advance Transport - Research​

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: må 30 okt 2017