Forskning

Gröna, säkra och effektiva transporter är en förutsättning för ett attraktivt samhälle som tar ansvar för mänskligt liv och naturen omkring oss. Ny kunskap som genererar nya lösningar är en nyckelfråga.


Chalmers styrkeområde Transport tar ett brett grepp om transportforskning med forskarkompetens från nästan samtliga institutioner. Med den gemensamma drivkraften för att möjliggöra gröna, säkra och effektiva transporter – det hållbara transportsystemet – ger styrkeområdet en mötesplats och plattform för forskningen att kunna ta sig an samhällets utmaningar. 


Profilområden

Styrkeområde Transports forskning bedrivs främst inom de tre profilområden – Hållbara fordonsteknologier, Trafiksäkerhet och Transporteffektivitet och kundanpassad logistik – som i sin tur länkas samman med relevanta övergripande teman som ses över löpande.

Nationellt och internationellt forskningssamarbete

Forskare inom styrkeområde Transport deltar i flera samarbeten med andra universitet i Sverige och Europa, men också med universitet utanför Europa. Inom Europa sker samarbeten huvudsakligen med Storbritannien, Tyskland och Finland, och utanför Europa med USA, Kina och Japan.
 För ytterligare information om forskningssamarbeten inom styrkeområde Transport, kontakta Åsa Valadi: asa.valadi@chalmers.se
 

Tvärvetenskaplig forskning

Styrkeområde Transport är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Vidare länkar forskningen till Chalmers övriga styrkeområden. I synnerhet gäller detta styrkeområde Energi i forskningen om hållbara fordonsteknologier, som även kopplar till styrkeområdena Materialvetenskap samt Hälsa och teknik. Med det sistnämnda finns även ett gemensamt fokus på trafiksäkerhetsfrågor. Samarbete mellan styrkeområdena Transport och Informations- och kommunikationsteknologi tar sig främst an frågor som berör intelligenta transportsystem. Forskningen inom styrkeområde Produktion påverkar kraven på transporttjänster.
 


Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.