Forskning

Gröna, säkra och effektiva transporter är en förutsättning för ett attraktivt samhälle som tar ansvar för mänskligt liv och naturen omkring oss. Ny kunskap som genererar nya lösningar är en nyckelfråga.


Chalmers styrkeområde Transport tar ett brett grepp om transportforskning med forskarkompetens från nästan samtliga institutioner. Med den gemensamma drivkraften för att möjliggöra gröna, säkra och effektiva transporter - det hållbara transportsystemet - ger styrkeområdet en mötesplats och plattform för forskningen att kunna ta sig an samhällets utmaningar. 


Profilområden

Vår forskning bedrivs inom tre profilområden som länkas samman av våra övergripande teman Autonoma transporter, Elektromobilitet och Övergången till framtida transportsystem.

Hållbara fordonsteknologier - med fokus på elektrifiering, hybridisering, förnybara bränslen, katalys, förbränningsmotorer, lättviktsmaterial och deras respektive tillämpningar för olika transportsätt.

 
Transporteffektivitet och kundanpassad logistik - har fokus på alla aspekter av effektiv transport, och inkluderar och kopplar samman olika delsystem såsom individers rörlighet, företags logistiksystem, transport- och trafiksystem.
 
Trafiksäkerhet - med fokus på alla aspekter av säker vägtransport av eller med människor, inklusive säkra sammankopplingar med andra transportområden och transportsätt.


Nationellt och internationellt forskningssamarbete

Forskare inom styrkeområde Transport deltar i flera samarbeten med andra universitet i Sverige och Europa, men också med universitet utanför Europa. Inom Europa sker samarbeten huvudsakligen med Storbritannien, Tyskland och Finland, och utanför Europa med USA, Kina och Japan.
 
För ytterligare information om forskningssamarbeten inom styrkeområde Transport, kontakta Åsa Valadi: asa.valadi@chalmers.se
 

Tvärvetenskaplig forskning

Styrkeområde Transport är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Vidare länkar forskningen till Chalmers övriga styrkeområden, i synnerhet med styrkeområde Energi i forskningen om hållbara fordonsteknologier som även kopplar till styrkeområdena Materialvetenskap och Livsvetenskaper och teknik. Våra kopplingar till styrkeområdena Samhällsbyggnad och Informations- och kommunikationsteknologi tar sig an frågor som berör framtida stadstransporter och intelligenta transportsystem. Forskningen inom styrkeområde Produktion påverkar kraven på transporttjänster.
 


Publicerad: to 11 okt 2018.