Volvo Group och Chalmers i långt och omfattande samarbete

Med över ett decennium på nacken är det strategiska partnerskapet med Volvo Group ett av Chalmers mest långvariga. Parterna har långtgående och omfattande samarbeten inom såväl forskning som utbildning.

Volvo Group har beskrivits som en av Chalmers allra viktigaste samarbetsparter, och det omvända gäller likaså; samarbetet med Chalmers är av stor betydelse för Volvo. Partnerskapet har genom åren lett till ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt – bland annat tillsammans med ytterligare parter i Indien och Kina – samt samarbeten kring exempelvis gemensamma doktorander, gästföreläsningar och kompetensutveckling.

Tillsammans arbetar parterna också med utformning av Chalmers grundutbildningar, och även med examensarbeten för studenter samt internationella studentprojekt. Till exempel erbjuds kandidatarbeten i samarbete mellan Volvo Group, Chalmers och Penn State University i USA varje vår sedan 2015. Arbete pågår för att utveckla ytterligare samarbeten, med lärosäten i fler länder. Volvo Group har även internationella mastersstudenter.

Volvo Group startade 2009 det interna programmet VG APP, Volvo Group Academic Partner Program. Programmet består av tre moduler; Forskning, Rekrytering och Fortbildning. Chalmers samarbetar med Volvo Group inom ramen för VG APP, och som ett av endast två universitet i alla de tre modulerna.

Det strategiska partnerskapet innebär för Volvo Groups del större tillgång på forskare samt möjlighet att ge aktiv input till ingenjörsutbildningarna och därmed trygga kompetenstillförseln till bolaget. Även vidareutbildning av befintlig personal genomförs till viss del i samarbete med Chalmers.

År 2019 skrevs partnerskapsavtalet om. Tre nya samarbetsområden identifierades: Trafiksäkerhet och fordonsautomation, Framtida energieffektivitet samt Material och tillverkning. Framöver kommer också ett mer strategiskt arbete kring personalmobilitet stå i fokus.

Chalmers och Volvo Group samarbetar i centrum som exempelvis SAFER, Resource for Vehicle Research, Revere och i Chalmers AI-satsning CHAIR. Parterna har även gemensamma forskningsprojekt knutna till forskningsinfrastrukturer som AstaZero och kommande laboratoriet SEEL.

Läs mer om partnerskapet mellan Volvo Group och Chalmers: Volvo och Chalmers förnyar avtal.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.