Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Svenska staten investerar en miljard svenska kronor i övergången till en elektrifierad transportsektor. En viktig del i denna satsning är ett nytt testlabb för elektromobilitet, som nu byggs i Göteborg.

Seel Swedish Electric Transport Laboratory AB är en nationell testbädd för elektromobilitet, som forskningsinstitutet Rise och Chalmers tillsammans bygger upp i Göteborg. Labbet etableras med  stöd av regeringen och i samverkan med industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Anläggningen blir en arena för forskning och utveckling av nya teknologier för elektrifierade fordon och farkoster, och förstärker expertisen inom området.

ElectriCity erbjuder en levande testbädd för forskning och utveckling av lösningar för hållbara resor, i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Mellan 2015 och 2020 trafikerade flera elbussar linje 55 i Göteborg. Denna demoarena har idag lett till att Göteborg har ett antal fullt elektrifierade busslinjer. Electricitys arbete fokuserar nu på att etablera ytterligare test- och demoarenor, bland annat kopplade till elektrifierade byggarbetsplatser och marin kollektivtrafik.

Asta Zero är världens första fullskaliga testmiljö för trafiksäkerhet. Testbanan är tillgänglig för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare och universitet för forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. Asta Zero ägs av Chalmers och Rise Research Institutes of Sweden.

VTI:s simulatormiljö består av tre stora avancerade körsimulatorer, en mindre träningssimulator och en järnvägssimulator. En stor del av VTI: s forskning handlar om att förstå individens beteende i transportsystemet.

Revere - Resource for Vehicle Research på Chalmers har fokus på självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. Det 400 kvadratmeter stora labbet innehåller lätta och tunga testfordon, miljösensorer och simulatorer och annan fordonsrelaterad utrustning.​

Sidansvarig Publicerad: må 10 jan 2022.