Where are we going? Trends and research directions in transports

Initiativseminarium 2021

Nu har anmälan öppnat för styrkeområde Transports initiativseminarium med titeln Where are we going? Trends and research directions in transports!

Anmäl dig här! ​Initiativseminariet är öppet för alla, och helt utan kostnad.

Transport är inte längre bara transport.

Idag ser vi på transporter på ett helt nytt sätt: som del av olika kontexter och system. Nya transportlösningar är nyckeln till att uppnå en hållbar personmobilitet och godstransporter, i ett nytt – och säkert – samhälle. Den tekniska utvecklingen av delade och/eller självkörande transporter och hållbara bränslen går nu fort. Samtidigt har e-handeln växt dramatiskt under pandemin, och nya transport- och logistiklösningar efterfrågas.

Gränserna mellan olika forskningsfält börjar också suddas ut. Vi ser en ökad tvärvetenskaplig ansats, och transportfrågor integreras därmed med frågor som rör energi, stadsbyggnad och informationsteknologi. I Göteborg är Green City Zone ett exempel på detta nya sätt att se på transport och stadsbyggnad.

Dessa snabbväxande trender ger upphov till nya idéer, och skapar också behov av diskussioner och dialog. Styrkeområde Transport arrangerar den 21 september initiativseminariet Where are we going? Trends and research directions in transports. Dagen delas in I fem delar, med focus på dialog och interaktion:

• The role of hydrogen in the transport system
• Active mobility
• Transport and urban development​
• Horizontal collaboration for efficient and effective logistics and transport
• Safety in the value chain​

Välkommen till detta initiativseminarium, med avstamp i att transport inte bara är att förflytta sig från A till B; det handlar om hur vi lever våra liv.

Läs mer på vår engelska sida!​


Sidansvarig Publicerad: ti 22 jun 2021.