Händelser: Transporthttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 29 Oct 2020 14:30:58 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hydrogen-A-Silver-Bullet-in-the-Energy-system.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hydrogen-A-Silver-Bullet-in-the-Energy-system.aspxHydrogen – A silver bullet in the energy system?<p>Online</p><p>Welcome to a webinar organized by Chalmers Energy and Transport Areas of Advance. When: 4 November 2020, at 12:00-13:45. Place: Online. Platform Zoom. Last day to register 29 October.</p>​<span style="background-color:initial">T<strong>​</strong>he energy and transport sectors need to be radically restructured to meet the Paris Agreement. By 2045, the Swedish aim is to have no net emissions of greenhouse gases into the atmosphere. A huge challenge.</span><div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">ow do we transform the industry, heavy transport, aviation and shipping? Hydrogen is pointed out by many as part of the solution.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>“The new hydrogen economy can become a growth engine that helps us out of the economic crisis created by Covid19”, said Frans Timmermans, Vice-President of the European Commission this summer in connection with the presentation of A Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe.</div> <div><br /></div> <div>The strategy shows that hydrogen can play a key role in several areas.</div> <div><strong></strong><br /></div> <div>During the webinar, we will hear about the view on hydrogen in Europe as well as research results on how fuel cells can be improved. The participants in the panel will th<strong></strong>ereafter discuss the role hydrogen can play in a number of different areas, such as shipping, aviation, heavy road transport, the process industry and the electricity system.</div> <div><br /></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/877d3aa4-8892-4961-be08-fa94811d5888"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /></a> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/877d3aa4-8892-4961-be08-fa94811d5888"><div style="display:inline !important"><strong>Register to the seminar</strong></div></a> <div><br /></div> <div><span></span><b>Program</b><ul><li><span style="background-color:initial">12.00 The seminar starts. </span>Moderator: Anders Ådahl, Energy Area of Advance Co-Director.</li> <li>“Main possibilities and challenges for using hydrogen in the energy and transport sector​”​, Maria Grahn, Senior researcher, department of Mechanics and Maritime Science. Maritime Environmental Science. Director of Energy Area of Advance, Chalmers.</li> <li>“The view on hydrogen in Europe”, <a href="https://www.linkedin.com/in/thierry-lepercq-2968a/">Thierry Lepercq​</a>, founder of Soladvent. Former Executive Vice-President in charge of Research &amp; Technology and Innovation, ENGIE. Author of the book &quot;Hydrogen is the new oil&quot;.​<br /></li> <li>“Improved fuels cells to enable a sustainable energy system”, Björn Wickman, Associate Professor, Chemical Physics, Department of Physics, Chalmers.<br /></li> <li>5 minutes coffe break.</li></ul> <div><b>The one hour lecture will be followed by a panel discussion. <br /></b><br /></div> <div><b>Panel: </b><br /><b></b><div><ul><li><a href="/en/Staff/Pages/karin-andersson.aspx">Karin Andersson</a>, Professor in Maritime Environmental Science Expert in sustainable shipping, Chalmers. </li> <li><a href="/en/staff/Pages/tomas-gronstedt.aspx">Tomas Grönstedt</a>, Professor at Fluid Dynamics/Mechanics and Maritime Sciences, Chalmers.</li> <li><a href="https://www.ri.se/sv/anna-karin-jannasch">Anna-Karin Jannasch</a>, Rise, Director of the Swedish testbed for hydrogen electrolysis and industrial application </li> <li>Monica Johansson, Principal Energy &amp; Fuel Analyst,<span></span> Volvo group. Expert in alternative fuels, with knowledge in hydrogen infrastructure. </li> <li><a href="/en/Staff/Pages/koopmans.aspx">Lucien Koopmans</a>, Professor, head of the division Combustion and Propulsion Systems, Chalmers.</li> <li>Mattias Wondollek, Program Director, <a href="https://energiforsk.se/en/">Energiforsk</a>.</li></ul></div> <div style="font-weight:bold"><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Workshop-SEEL.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Workshop-SEEL.aspxWorkshop: SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory<p>Zoom</p><p>​Välkommen till en diskussion om det kommande laboratoriet!</p>​<br />Observera att denna workshop endast är för Chalmersforskare.<br />Mer information hittar du på <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/Workshop-SEEL.aspx">den engelska sidan här.</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable.aspxAct Sustainable: Transport solutions for a sustainable future<p>Digitalt event</p><p>​SO Transport arrangerar ett event under Act Sustainable 2020.</p><div><br /><a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/Act-Sustainable.aspx">Läs mer om detta event på vår engelska sida.</a><br /><br />Du kan också läsa mer om arrangemangen under <a href="https://www.actsustainable.se/">Act Sustainable-veckan här.​</a><a href="https://www.actsustainable.se/"></a></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-Forskare-dag-20-november.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-Forskare-dag-20-november.aspxAlla Forskare-dag<p>Digitalt event</p><p>​Välkommen till höstens Alla Forskare-dag med SO Transport!</p><div>​</div> <div>Rubriken för denna halvdag är:</div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span></span>Transport systems in the urban space</h2> <div> </div> <div>Detta möte kommer att hållas på en digital plattform. Mer information och anmälningslänk finns <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/All-researchers-day-Nov-20.aspx">på vår engelska sida​</a>.</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Seminarium-om-Energimyndighetens-utlysning-Kompetenscentrum-for-ett-hallbart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Seminarium-om-Energimyndighetens-utlysning-Kompetenscentrum-for-ett-hallbart-energisystem.aspxSeminarium om Energimyndighetens utlysning för kompetenscentrum<p>Zoom</p><p>​Har du tänkt forma en ansökan till Energimyndighetens utlysningen ”Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem”?</p><span style="background-color:initial"><br />Välkommen till ett seminarium om denna utlysning. Seminariet anordnas av styrkeområdena Energi och Transport.<br /><br /></span><div><strong>Tid</strong>: 23 november, 13.00-15.00</div> <div><strong>Plats</strong>: Zoom, länk kommer att skickas ut till de anmälda dagen innan seminariet</div> <div><strong>Sista anmälningsdag</strong>: 16 november</div> <div><strong>Observera</strong>: Detta seminarium riktar sig enbart till Chalmersforskare.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Transport/_bilder-utan-fast-format/Energimyndigheten.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/f32104a6-bf4d-492e-a1f9-0024afc4c618" style="font-family:inherit;font-size:20px">Anmäl dig här!</a><br /></div> <div> <div> </div></div> <div><br />Utlysningen ”Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem” markerar en nystart för Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum och är den första i sitt slag. Konkurrensen kommer att vara stor och ett gediget förarbete behövs för att ta fram en konkurrenskraftig ansökan.<br /><br />Därför har Chalmers tagit fram en intern urvals- och ansökningsprocess under ledning av avdelningen för operativt och strategiskt stöd. Då utlysningen har en direktkoppling till styrkeområde Energis kärnverksamhet, och även delar av styrkeområde Transport, vill styrkeområdesledningarna stödja Chalmersforskare genom att bidra med information, vetenskaplig input, nätverkande och genom att agera som plattform för ett strategiskt arbetssätt.<br /><br /><span style="background-color:initial">Detta seminarium grundar sig i Chalmers riktlinje för centrum, där varje centrum ska vara knutet till ett värdstyrkeområde. Värdskap innebär ett mandat att driva och koordinera arbetet med medverkande institutioner samt styrkeområden. Att vara involverat tidig i processen är därför avgörande för att kunna prioritera vilka Chalmerscentrum styrkeområdena kommer att bli värd för.</span><br /></div> <div><br />Tanken med del 2 av seminariet (&quot;science pitch&quot;, se nedan) är därför att få en helhetsbild, kartlägga initiativ och ge Chalmersforskare en möjlighet till dialog med experter. Vi vill bidra till att alla idéer utvecklas så långt som möjligt.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Program</h2> <div><strong>Del 1:</strong></div> <div>13.00 Seminariet börjar, moderator Maria Grahn, styrkeområde Energi<br /><br /></div> <div>• Energimyndighetens presentation (20 min + 10 min för frågor)</div> <div>Rickard Frost, centrumhandläggare på avdelningen för operativt och strategiskt stöd<br /><br /></div> <div>• Chalmers erbjudande (10 min + 5 min för frågor)</div> <div>Rickard Frost, centrumhandläggare på avdelningen för operativt och strategiskt stöd<br /><br /></div> <div>• Inspiration - 2D-TECH: Hur blev vi ett Vinnova kompetenscentrum? (15 min)</div> <div>Cristina Andersson, koordinator 2D-TECH centrum<br /><br /></div> <div><strong>Del 2:</strong></div> <div>14.00 I anslutning till presentationerna hålls en ”science pitch”<br /><br /></div> <div><strong>Erbjudande</strong>: De forskare som vill få feedback/input på sina projektidéer från panelen har möjlighet att presentera sina förslag i direkt anslutning till del 1.</div> <div>OBS: denna del är enbart öppen för de forskarna som presenterar sina projektförslag, och bara för en representant per projekt.<br /><br /></div> <div><strong>Panel</strong></div> <div><div>Maria Grahn, styrkeområdesledare Energi, helhetsbild energisystem</div> <div>Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare Energi, expert, industri och politiska frågor</div> <div>Anders Nordelöf, styrkeområdet Transport, helhetsbild transportsystem</div> <div>Maria Abrahamsson, styrkeområdesledare Materialvetenskap, helhetsbild materialfrågor</div> <div>Anne Alsholm, innovationsrådgivare för energifrågeställningar, Chalmers innovationskontor</div> <div><br /></div></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/f32104a6-bf4d-492e-a1f9-0024afc4c618">Anmäl dig här!​</a> Sista anmälningsdag är 16 november. Observera att du kan välja att anmäla dig enbart till del 1 eller del 2.</div> <div>Vid frågor, kontakta styrkeområde Energi på <a href="mailto:energy@chalmers.se">energy@chalmers.se​</a>.</div> <div><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>