Händelser: Transporthttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 06 Aug 2020 07:53:38 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-SDG-impact-assessment-tool.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-SDG-impact-assessment-tool.aspxLunchseminarium: FN:s globala hållbarhetsmål - forskning, ansökningar och ranking<p>Zoom</p><p>​​​Ett lunchseminarium för alla som är intresserade av Chalmers nya verktyg, SDG impact assessment tool. Anmäl dig här!</p>​<br />Chalmers har tillsammans med GU tagit fram ett IT-verktyg för att utföra kartläggningar gentemot de FN:s glo<span style="background-color:initial">bala hållbarhetsmål. Verktyget kallas för SDG impact assessment tool och ligger öppet för alla att använda.</span><div><span style="background-color:initial">Ett av dess användningsområden kan vara att komplettera ansökningar med information om hur det tänkta forskningsprojektet kopplar till de globala målen och delmålen. Detta är också information som forskningsfinansiärer allt mer kräver i sina utlysningar.</span></div> <div> </div> <div>Under detta digitala lunchseminarium, lett av Chalmers Hållbarhetsstrateg Maria Djupström, går vi igenom verktyget både till innehåll och praktisk användning. Vi visar exempel på hur en kartläggning kan gå till och hur resultatet kan se ut.</div> <div>Vi diskuterar tillsammans hur verktyget kan användas för att komplettera ansökningarna och hur svaret kan nyttjas till intern utveckling och ökad samverkan, samt hur informationen om vår forsknings kopplingar till SDG-er skulle kunna samlas in för mer komplett hållbarhetsrapportering och input till rankingsystem.</div> <div><br /></div> <div>Seminariet är cirka en timme långt. Den sista halvtimmen är tänkt för frågor och diskussioner.<br /><br /><a href="https://sdgimpactassessmenttool.org/">Läs mer om SDG impact assessment tool.</a><br /><br />Välkommen! Vänligen notera att seminariet är för anställda på Chalmers och GU, och inte är avsett för studenter.</div> <div><br /></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/c96aee56-16ab-422c-8f59-488a192b5a57"><div><strong>BOKA IN DIG HÄR!</strong></div> ​</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-Göteborgs-Stads-miljö--och-klimatprogram.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-G%C3%B6teborgs-Stads-milj%C3%B6--och-klimatprogram.aspxHearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram<p>On line</p><p>Den 11 september bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers styrkeområde Energi in till en offentlig hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030​​.</p>​Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram.​<div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. </span></span></div> <div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"><br /></span></span></div> <div><div><span style="font-size:14px">Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.</span></div> <div><br /><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"></span></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><b>Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 11 september, kl. 12.00-14.00</span></li> <li><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Webbsändning via plattformen zoom.<br /></span><br /><b>Program:</b></li> <li><span style="background-color:initial">Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi </span><br /></li> <li><span style="font-size:14px">Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 </span></li> <li><span style="font-size:14px">Feedback från forskare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Bensträckare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Moderatorledd diskussion</span></li> <li><span style="font-size:14px">Frågor från åhörare</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px"></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Medverkan på hearingen är gratis, men föranmälan krävs.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/f446515b-668a-4438-9a10-16dbe20db193"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Välkomna</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Henriette Söderberg</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Miljöförvaltningen Göteborgs stad</i></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Maria</b> <b>Grahn</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Director of Energy Area of Advance </i></span></div></div> </div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxVill du delta i den offentliga debatten?<p>Teknikparkens Konferenscenter, sal Poseidon.</p><p>INBJUDAN TILL SEMINARIUM: Forskare har mycket kunskap att bidra med till samhället. En debattartikel i media kan vara en bra kanal för att belysa och ge perspektiv kring en fråga. Den 29 september välkomnar Chalmers styrkeområde Energi och IVL till ett seminarium om hur och varför forskare kan medverka i samhällsdebatten.</p><div><div><span style="font-size:14px"><b>Trycket är stort</b> på de stora tidningarnas debattsidor. Dagens Nyheter får varje dag in cirka 30 olika debattförslag, men de flesta faller på lågt nyhetsvärde eller otydlig argumentation. Men hur ska man göra för att bryta igenom bruset och bli publicerad på en debattsida?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Vad händer efter publicering, när ens kunskap blir allmängods? Hur hanterar man repliker och kommentarer? </span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">På seminariet medverkar både forskare och journalister som delar med sig av sina erfarenheter inom området.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /><b>Målgrupp: Forskare på Chalmers och IVL </b></span><span style="background-color:initial"><b>främst inom områdena transport, energi och samhällsbyggnad.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Föranmälan krävs senast den 20 augusti.</b></span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/aa76b5b8-7e5a-41b3-bd70-854f34d35d33"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​​</a><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><br /></div></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 29 September kl. 13.00 – 15.00. </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Teknikparkens Konferenscenter, Poseidon, Campus Johanneberg, Chalmers tekniska högskola. </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Program:</b></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Välkomna och introduktion.</b> Moderator: Tomas Kåberger, affilierad professor i Industriell Energipolicy vid Chalmers och ledamot i Klimatpolitiska rådet <br /><br /></span></li> <li><b><span style="background-color:initial">Vad bör forskare</span><span style="background-color:initial"> tänka </span><span style="background-color:initial">på i mötet</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">med media</span><span style="background-color:initial">?</span></b><span style="background-color:initial"><b> </b><br /></span>Nils Öhman, DN:s debattredaktör, och Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.<br /><br /></li> <li><b>F</b><span style="background-color:initial"><b>orskares erfarenheter av media och som debattörer:</b><br /></span><span style="font-size:14px"><span></span>Anders Roth, ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet.<br /></span><br /></li> <li><span style="background-color:initial"><b>Frågestund och diskussion</b></span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px">Seminariet genomförs inom ramen för IVL:s och Chalmers strategiska samarbete. </span><br /><br /><span style="font-size:14px"><b>RELATERAT:</b></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.ivl.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IVL</a></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.dn.se/debatt/fragor-och-svar-om-dn-debatt/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Frågor och svar om DN Debatt</a><br /></span><a href="https://tt.se/tt-spraket/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />TT:språket</a></div> <div>​<br /></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>