Händelser: Transporthttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 14 Sep 2021 14:05:08 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxInitiativseminarium: Where are we going?<p>Digitalt event</p><p>Trends and research directions in transports</p>​<br /><span style="background-color:initial">Transport är inte längre bara transport.</span><div><br /></div> <div>Idag ser vi på transporter på ett helt nytt sätt: som del av olika kontexter och system. Nya transportlösningar är nyckeln till att uppnå en hållbar personmobilitet och godstransporter, i ett nytt – och säkert – samhälle. Den tekniska utvecklingen av delade och/eller självkörande transporter och hållbara bränslen går nu fort. Samtidigt har e-handeln växt dramatiskt under pandemin, och nya transport- och logistiklösningar efterfrågas.</div> <div><br /></div> <div>Gränserna mellan olika forskningsfält börjar också suddas ut. Vi ser en ökad tvärvetenskaplig ansats, och transportfrågor integreras därmed med frågor som rör energi, stadsbyggnad och informationsteknologi. I Göteborg är Green City Zone ett exempel på detta nya sätt att se på transport och stadsbyggnad.</div> <div><br /></div> <div>Dessa snabbväxande trender ger upphov till nya idéer, och skapar också behov av diskussioner och dialog. Styrkeområde Transport arrangerar den 21 september initiativseminariet Where are we going? Trends and research directions in transports. Dagen delas in I fem delar, med focus på dialog och interaktion:</div> <div><br /></div> <div>• Transport and urban development</div> <div>• Horizontal collaboration for efficient and effective logistics and transport</div> <div>• Safety in the value chain</div> <div>• Active mobility</div> <div>• The role of hydrogen in the transport system</div> <div><br /></div> <div><strong>Välkommen till detta digitala initiativseminarium</strong>, med avstamp i att transport inte bara är att förflytta sig från A till B; det handlar om hur vi lever våra liv.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/92c497eb-6c52-4f5e-8c48-9d5d545750c1" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer och anmäl dig på eventsidan.</a><br /></div> <div>​<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-–-Materials-for-futures-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-%E2%80%93-Materials-for-futures-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for futures batteries<p>Online Zoom</p><p>​Welcome to our Tandem Webinar hosted by Chalmers Area of Advance Materials Science.  When: 25 November 2021, at 11 am. Place: Online, Zoom. In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to materials for futures batteries. Two hot topics will be covered, one on high-performance materials based on nanoscopic building blocks, and one on carbon fibers for multifunctional composites.</p><b>​<br />The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link:</b><br /><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67683291498"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">h</span><span style="background-color:initial">ttps://chalmers.zoom.us/j/67683291498</span></a><br /></div> <div><b>Password: </b>530987</div> <div><b>Meeting ID</b>: 676 8329 1498</div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes, <br />Juan J. Vilatela, group leader at IMDEA Materials, centre for applied research, Madrid. Associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. <span style="background-color:initial">​</span></span></li> <li>Carbon fibers for multifunctional composites<span style="background-color:initial">​, </span><span style="background-color:initial">Fang Liu is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes</h2> <div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Juan-J.-Vilatela.jpg" alt="Juan J Vilatela" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Fostering the enormous potential of nanomaterials requires assembling them as organized structures on a macroscopic scale. For 1D nanomaterials their natural embodiment is as aligned fibres or fabrics that efficiently exploit the axial properties of their constituents. We work with a method to produce macroscopic solids made of 1D nanostructured directly collected as they grow floating in the gas phase. The resulting ensembles are “macromolecular” networks with many superior properties compared to monolithic materials: fibers of carbon nanotubes have tensile mechanical properties above many high-performance polymer fibers; fabrics of CNTs are ideal built-in porous current collectors to eliminate electron resistance limitations in composite battery electrodes, sheets of silicon nanowires are flexible and have high cyclability as lithium-ion battery anodes. </div> <div><br /></div> <div><b>Juan J. Vilatela</b> is a group leader at IMDEA Materials, a centre for applied research based in Madrid. He is also an associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. His group is focused on methods of synthesis and assembly of 1D nanomaterials, and their application for energy storage and as structural elements. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><strong>Carbon fibers for multifunctional composites</strong></span></h2></div> <span></span><div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Fang-Liu.jpg" alt="Fang Liu" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Battery weight is one of the critical bottlenecks for electric vehicles. Multifunctionality, for instance integrating energy storage capabilities to structural components, is a key enabling technology in realizing substantial weight savings on the system level. Carbon fibres are widely used as reinforcements in polymer composites, while graphite powders are widely used as negative electrodes in batteries. Thus, using carbon fibres as negative electrodes, together with solid electrolyte and other components, one can build the so-called structural composite batteries. Imaging the doors and hoods of an electric car also store energy! However, almost all carbon fibres were developed from the mechanical point of view; a fundamental understanding on the behaviour of carbon fibres under the dynamic electrochemical and mechanical processes in structural composite batteries, and on the relationship between their performance and microstructure are still largely lacking. We aim to gain a fundamental understanding of carbon fibres in the multifunctional composites.</div> <div><br /></div> <div><b>Fang Liu</b> is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science. Her research interests are using advanced microscopy techniques to reveal structure-property relationship in multifunctional composites and natural fibre based composites. She is appointed as one of the “Excellence researchers” by the strategic innovation program LIGHTer of Vinnova. <br /><br /><b>Related:</b><br /><a href="/en/staff/Pages/Fang-Liu.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Fang Liu's research ​</a><br /><a href="https://materials.imdea.org/people/juan-jose-vilatela-garcia/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Juan J. Vilatela's research​</a><br /><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/2021-tandem-seminars.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Watch 2021 spring's Tandem Webinars​​</a><br /></div> <div><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.