Händelser: Transporthttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 14 Jan 2020 12:07:31 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Klimatpolitiska-vagvalsutredningen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Klimatpolitiska-vagvalsutredningen.aspxMinusutsläpp ett måste för klimatmålen – vad ska Sverige göra?<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date, 7 februari. Välkomna till lunchseminariet om den klimatpolitiska vägvalsutredningen.  ​Den klimatpolitiska vägvalsutredningen som handlar om minusutsläpp genom koldioxidlagring är klar. I januari 2020 ska den presenteras.  Regeringen har tidigare meddelat att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Konkret ska utredningen ge svar på hur vi får fram de minusutsläpp som behövs för att klara Sveriges klimatmål.​​</p><span style="background-color:initial;font-size:14px">I utredningen har totalt 34 experter medverkat. Tre är från Chalmers, samtliga medverkar på lunchseminariet den 7 februari.</span><div><span style="background-color:initial;font-size:14px"></span><span style="background-color:initial">I verktygslådan för klimatmålen ligger tre möjliga åtgärder: </span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">att öka inbindningen av växthusgaser i skog och mark. </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">att fånga in och lagra biogena utsläpp av koldioxid, från bland annat biobränsleförbränning. </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">att investera i utsläppsminskande åtgärder i utlandet</span></li></ul> <span style="background-color:initial"></span><div><span style="font-size:14px"><b>Tid och plats:</b> 7 februari, kl 11.45-14:00, </span></div> <div><span style="font-size:14px">Poseidon, Teknikparkens konferenscentrum,</span></div> <div><span style="font-size:14px">Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Program:</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>11:45 </b>lunchwraps serveras.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>12:00</b></span><span style="background-color:initial"><b style="font-size:14px">–14:00:</b><br /><ul><li style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"><b>Välkomna</b>, moderator Maria Grahn, ledare Chalmers styrkeområde Energi.</span></li> <li><span style="font-size:14px"><b>Klimatpolitiska vägvalsutredningen</b></span><b style="font-size:14px">, </b><span style="background-color:initial"><span style="font-size:14px">Åsa-Britt Karlsson, <span></span>särskild utredare samt Generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI).</span></span></li> <li style="font-size:14px"><b>Minus en miljon ton koldioxid per år med energisystemet i Stockholm, </b>Kåre Gustafsson, <span style="background-color:initial">Strategisk forskning&amp;utveckling, Stockholm exergi/KTH.</span></li> <li style="font-size:14px"><b>Mer kolsänkor i skog och mark, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/chrced">Christel Cederberg</a><b>,</b> biträdande professor, </span><span style="background-color:initial">Chalmers. </span></li> <li style="font-size:14px"><b>Bio-CCS - En möjlighet att minska Sveriges klimatpåverkan radikalt till rimlig kostnad?, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/anly">Anders Lyngfelt</a>, professor, </span><span style="background-color:initial">Chalmers. </span></li> <li style="font-size:14px"><b>Negativa CO2 utsläpp och globala klimatmål, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/danjoh">Daniel Johansson​</a>, docent</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">Chalmers.</span></li> <li style="font-size:14px">Bensträckare i föreläsningssalen.</li> <li style="font-size:14px">Moderatorledd diskussion.</li> <li style="font-size:14px"><b style="background-color:initial">13:45 </b><span style="background-color:initial">kaffe, kaka och mingel.</span></li></ul></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Lunchseminariet är gratis, men då antalet platser är begränsade krävs <b>föranmälan, senast 3 februari.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/89244e9e-4237-43b5-883d-3a28bf8c03cd"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här &gt;&gt;</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>RELATERAT: </b></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-tillsatter-utredning-om-negativa-utslapp-av-vaxthusgaser/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Regeringen tillsätter utredning om negativa utsläpp av växthusgaser</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kommittédirektiv från Miljödepartementet</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser​</a></span></div> <div><br /></div></div> ​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Workshop-21-feb.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Workshop-21-feb.aspxWorkshop: Tematiska områden<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till styrkeområde Transports workshop, där vi tillsammans diskuterar våra framtida tematiska områden!</p>​<br />Efter input på höstens Alla Forskare-dag för styrkeområde Transport, kommer styrkeområdet nu definiera framtida tematiska områden som ligger i linje med relevanta samhällsutmaningar. Kom och hjälp oss ta fram dessa samhällsutmaningar och temaområden, och därigenom sätta vår framtida riktning.<br /><br />För att vi ska kunna bjuda på lunch vill vi att du registerar dig till denna workshop.<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/0a8c5078-614c-406f-87fa-d873831c99fd" style="font-size:20px">Registrera dig här!​</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-forskare-dagen-2-mars.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-forskare-dagen-2-mars.aspxAlla Forskare-dag<p>Volvo Penta, Gropegårdsgatan 11</p><p>​​Den 2 mars arrangerar styrkeområde Transport vårens Alla Forskare-dag. Dagen hålls denna gång på Volvo Penta och registreringen har öppnat.   Registrera dig här senast den 24 februari.</p>​Dagen kommer att delas upp i två delar, där dagens första halva är profilspecifik och den andra är gemensam.<div><a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/All-researcher-day-March-2.aspx">En mer exakt agenda kommer inom kort på vår engelska sida​</a>.</div> <div>För mer information, kontakta oss gärna (<a href="/sv/styrkeomraden/transport/kontakt/Sidor/default.aspx">kontaktuppgifter finns här</a>).<div> </div> <div><span style="background-color:initial"><strong>09.00 Profilmöten</strong></span></div> <div><br />12.00 Lunch</div> <div><br /><strong>13.00 Gemensamt möte</strong></div> <div><br />16.00 Sluttid</div> <div><br /> </div> <div><span style="font-weight:700">NOTERA: För att du ska kunna erbjudas lunch vill vi att du anmäler dig senast den 24 februari. <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/3036a713-0972-4c90-a234-c30d358ab645">Registrera dig här.​</a></span></div></div>