Transport

Vår vision är att bli ett av de ledande universiteten inom forskning och utbildning för gröna, säkra och effektiva transportsystem. Dit når vi genom att skapa samarbete mellan flera transportrelaterade ämnesområden, stärka kopplingarna mellan forskning och utbildning samt ökad samverkan med nyckelaktörer i industri och samhälle. Vår forskning fokuserar på tre teman: Autonoma transporter, Elektromobilitet och Övergången till framtida transportsystem.

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: on 19 sep 2018