Syntolkning: Dekorativ bild

Forskningsinfrastruktur

Svenska staten investerar en miljard svenska kronor i övergången till en elektrifierad transportsektor. En viktig del i denna satsning är ett nytt testlabb för elektromobilitet, som nu planeras i Göteborg.

SEEL - Swedish Electric Transport Laboratory AB är en nationell testbädd för elektromobilitet, som forskningsinstitutet RISE och Chalmers tillsammans bygger upp på Lindholmen i Göteborg. Labbet etableras med  stöd av regeringen och i samverkan med industriparterna CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Anläggningen blir en arena för forskning och utveckling av nya teknologier för elektrifierade fordon och farkoster, och förstärker expertisen inom området.

Elbusslinjen ElectriCity erbjuder en levande testbädd för forskning och utveckling av lösningar för hållbar resor. Sedan 2015 trafikerar flera bussar linje 55 i Göteborg, som körs på förnybar el - tyst och helt utsläppsfritt. Busshållplatsen vid Chalmers Lindholmen är belägen inomhus.

AstaZero är världens första fullskaliga testmiljö för trafiksäkerhet. Testbanan är tillgänglig för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare och universitet för forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. AstaZero ägs av Chalmers och Rise Research Institutes of Sweden.

VTI:s simulatormiljö består av tre stora avancerade körsimulatorer, en mindre träningssimulator och en järnvägssimulator. En stor del av VTI: s forskning handlar om att förstå individens beteende i transportsystemet.

REVERE - Resource for Vehicle Research på Chalmers har fokus på självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. Det 400 kvadratmeter stora labbet innehåller lätta och tunga testfordon, miljösensorer och simulatorer och annan fordonsrelaterad utrustning.

Publicerad: ti 03 jul 2018.