Statens Vegvesen / E39

​Building Futures är värd för Chalmers samarbetsavtal med Statens Vegvesen i Norge.

Statens Vegvesen står inför enorma väginvesteringar, uppskattningsvis ca 150 miljarder norska kronor.  Utbyggnaden av E39 längs kusten från Trondheim ner till landets sydspets kräver exempelvis nya broar och tunnlar förbi åtta fjordar.

Statens Vegvesen arbetar för att erbjuda säkra, miljövänliga , effektiva och allmänt utformade vägtransporter som uppfyller Norges transportbehov och bidrar till regional utveckling. Nu säkerställer Statens Vegvesen kompetens genom forskningsavtal med Chalmers. Tillsammans har Statens Vegvesen och Chalmers för avsikt att gemensamt stärka och utveckla utbildning, forskning och innovation inom väginfrastrukturer i ett långsiktigt perspektiv.

Statens Vegvesen har en vision om klimatneutrala vägar. Chalmers forskare har fått i uppdrag att ta fram ett antal olika scenarier för en säkert, miljövänligt, effektivt och allmänt utformat vägnät.

Läs mer om samarbetet och forskningsprojekten på vår engelska webbplats

Kontakt:
Robert Thomson, vetenskaplig ledare Chalmers
Daniela Michael, koordinator (Länk kommer)
Sidansvarig Publicerad: fr 01 sep 2017.