Satsning på attraktiva campus

​Miljöer med smarta lösningar som andas hållbarhet. Så ska Chalmers campus upplevas i framtiden. Det nystartade programmet Five star campus samlar olika typer av projekt och initiativ som ska göra det möjligt.
​Den styrkeområdesgemensamma satsningen Five star campus är en vidareutveckling av projektet Energi på campus. Tanken är att utveckla och bredda arbetet till att omfatta fler delar av Chalmers verksamhet. Styrkeområdet Building Futures är värd för programmet som finansieras med SO-gemensamma medel.

– Syftet med satsningen är att använda våra campus för att demonstrera och visa upp resultat av vårt arbete med forskning, utbildning och nyttiggörande. Människor som kommer in på våra campus ska känna att här håller vi hållbar utveckling högt, säger rektor Stefan Bengtsson.

Programmets primära uppgifter är att samordna intressanta projekt och samla in nya förslag och idéer och prioritera bland dessa. Andra delar är att underlätta finansiering av projekt och ta ett samlat grepp om kommunikationen.
 
Alf-Erik Almstedt är strategisk programledare och kommer att ansvara för verksamheten tillsammans med Jenny Forshufvud, tidigare miljösamordnare på Chalmers, och ytterligare en programledare som ska rekryteras. Satsningen som pågår 2017–2021 ska alltså heta Five star campus. Vad står det för?

– Det syftar på programmets fem ledstjärnor om vad vi vill att våra campus ska signalera – attraktivt, öppet, experimenterande, ekologiskt hållbart och kul. Five star signalerar dessutom toppklass, och det är dit Chalmers vill nå, säger Alf-Erik Almstedt.

Att samla projekt och aktiviteter ger bättre möjligheter att planera långsiktigt och gör det enklare att koordinera olika initiativ.

– Det ger också möjlighet att söka pengar på ett annat sätt än idag från externa finansiärer. Programmet kommer inte att stå för någon finansiering, utan alla projekt ska finansieras genom andra interna eller externa finansiärer, betonar Alf-Erik Almstedt.

Redan nu finns många projekt som naturligt passar in i Five star campus, till exempel pågående projekt inom Energi på campus, som visualisering av Solar initiative, printade solceller och Microgrid.  Diskussioner pågår också kring utvecklingen av konceptet med de eldrivna bilarna Bzzt.

Mer visionära tankar är självkörande fordon mellan Chalmers campus, och möjligheten att knyta ihop dem genom en förlängning av den linbana som staden planerar att bygga sträckan Järntorget-Lindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen. Idéer som är genomförbara mer i närtid kan vara touchscreens för att visa olika häftiga forskningsmiljöer, menar Alf-Erik Almstedt som ser studenterna som en utmärkt källa till roliga idéer.

– Både via Challenge lab och Chalmers students for sustainability, som för övrigt redan är på spåret eftersom de har en representant i dagens campusutvecklingsgrupp.

Campusutvecklingsgruppen som har funnits under flera år övergår nu till att vara en referensgrupp för Five star campus. Gruppens uppgift är att bistå med såväl kompetens som kontakter och idéer.

– Jag är glad att samma människor som tidigare finns med eftersom det funnits en stor entusiasm och stort engagemang i gruppen. Med de nya möjligheter som följer med den här satsningen kan det bli riktigt bra, säger Alf-Erik Almstedt.

Externa samarbetspartners är en viktig del, både för att få idéer, göra det möjligt att visa upp resultat av forskningen och för att föra ut nya idéer till samhället. Dialogen med representanter från samhälle och näringsliv är därför ett väsentligt inslag i verksamheten.

Five star campus >>

Text: Magnus Myrén

Sidansvarig Publicerad: fr 24 feb 2017.