Image description: Chalmers Initiative Seminar Virtual Cities

Initivativseminarium Virtual Cities - Opportunities and Challenges


Initiativseminariet om virtuella stadsmiljöer tillförde verklig kunskap och dialog.
​Chalmers Styrkeområde Building Futures, under ledning av Anders Logg, har nyligen startat upp projektet VirtualCity@Chalmers, ett projekt som syftar mot att utveckla simulerings- och visualiseringsverktyg för stadsplanering och -byggnation. Inom projektet utvecklas virtuella tvillingar till Chalmers campus Johanneberg och Lindholmen, och målet är att expandera dessa delprojekt till fullskaliga stadsmiljöer, med Göteborgs stad som startprojekt.
I Sverige och globalt pågår många liknande projekt, med trots att antalet projekt är stort upplevs arbetet inom området som fragmenterat, såväl inom akademin som bland offentliga och privata aktörer. Behovet av ett utbyte av erfarenheter och en dialog om möjligheter och svårigheter är därför mycket stort.
 
För att medverka till överbryggandet av denna fragmentering anordnade Chalmers Styrkeområde Building Futures i samarbete med Göteborgs stad och Fraunhofer Chalmers Centre initiativseminariet Virtual Cities – Opportunities and Challenges. Seminariet hölls i Visual Arena i Lindholmen Science Park och samlade ett flertal framstående forskare och aktörer inom området. Agendan visade upp en stor variation av ämnen, bland annat presenterade Jarmo Suomisto, från Helsingfors stad, en 3D-modellering som han lett under många års tid, Eric Jeansson, Göteborgs stads geodatastrateg, beskrev Göteborgs stads arbete med flera olika visualiseringsprojekt i stadsmiljö och Anders Logg, Chalmers, redogjorde för projektet VirtualCity@Chalmers.
 
Initiativseminariet blev väldigt lyckat och uppskattat. När dagen var över summerade deltagare och presentatörerna seminariet som ett stort tillskott av intressant information och kunskap, utvecklande dialog och en källa till inspiration och nya kontakter med potential för vidare projektutveckling. Seminariet gav också projektteamet bakom VirtualCity@Chalmers en chans att visa upp sina första preliminära resultat och att få lära sig av motsvarande projekt från såväl näringslivet som Göteborgs stad och Helsingfors stad. Nu går arbetet med VirtualCity@Chalmers vidare med sikte på att kunna visa upp en färdig prototyp i december 2018.
 
På projekt VirtualCity@Chalmers hemsida finns länkar till presentationsmaterialet från seminariet. virtualcity.chalmers.se »
 

Sidansvarig Publicerad: ti 01 maj 2018.