Helene Hellmark Knutsson invigde HSB Living Lab

​Forskningen är igång och närmare 200 personer gästade under invigningsdagen det unika experimenthuset på Chalmers. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, invigningstalade och lyfte vikten av samverkan mellan näringsliv och akademi.
   - ​Utvecklingen av Sveriges forskning är oerhört central för landet. Genom detta goda exempel på en öppen forskningsarena, ges nu möjligheter till att snabbare få ut viktiga bostadsinnovationer på marknaden. Min förhoppning är att fler tar efter denna samverkansform och satsar på framtidens goda boende, säger Helene Hellmark Knutsson.

Under invigningsdagen gavs gästerna smakprov på forskningen som pågår i experimenthuset. Här demonstrerades framtidens Tvättstudio, en integrerad tvätt och umgängesyta, den nya innovationen BioBlender, som separerar vatten från kökskompost och möjliggör kompostering på den egna balkongen. Här visades också husets fjärrvärmeretursystem som sparar energi och pengar. Likaså drog de tolv planerade stora hålen i fasaden många nyfikna. Just dessa utbytbara väggmoduler är ett av många exempel på HSB Living Labs forskningspotential.
   - Tack vare möjligheten att testa nya väggsystem samt isolering och fasadmaterial under en så lång tid som tio år har vi nu de allra bästa förutsättningarna för att lyckas få fram hållbara framtida lösningar. För mig som forskare är de utbytbara väggmodulerna i HSB Living Lab lika med tanken på att vi skulle ha tillgång till 120 hus att testa på. Det är en fantastisk möjlighet, säger Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor vid Bygg- och miljöteknik på Chalmers.

Den 1 juni stod HSB Living Lab inflyttningsklart och här bor och lever studenter och gästforskare nu samtidigt som forskning pågår, dygnet runt. Under invigningen fick gästerna möjlighet att besöka studenternas hem och se hur en så pass liten yta som 12 kvadrat, eller 47 kubikmeter som man hellre beskriver den privata lägenheten, kan upplevas så rymlig och ljus.

Rebecca Eurenius är en av de 33 boende i HSB Living Lab och delar tillsammans med fem andra studenter kök, badrum, vardagsrum och balkong. Hon är stolt och glad över att valts ut till att få bo i huset.
   - För mig personligen är det viktigt att kunna bidra till forskningen som förhoppningsvis ska resultera i nya innovationer och lösningar för framtidens boende. Att de mäter allt vi gör och hur vi rör oss gör mig inget alls, det är bara roligt att få vara med och dra mitt strå till stacken för en hållbar värld, säger Rebecca, till vardags student på HDK i Göteborg.

I HSB Living Lab samverkar tolv partners från näringsliv och akademi. Gemensamt har de boendet i fokus där just samverkan anses centralt. Samarbetet gör det möjligt att dels få till resurser för en relevant forskningsplattform och dels att själva få tillgång till kunskap och erfarenheter från andra branscher inom boendesektorn. Under hösten 2016 kommer minst femton forskningsprojekt och studier att startas upp. Förhoppningen är att man i HSB Living Lab kan snabba på processen och att man på bara två år, istället för dagens tio år, kan få ut boendeinnovationer på marknaden.

Vill du veta mer, kontakta:
Shea Hagy, forskningsledare HSB Living Lab +46 709 84 70 67
Stefan Andersson, projektledare HSB Living Lab, + 46 705 80 59 90
Cecilia Lööf, kommunikationsansvarig HSB Living Lab, +46 707 21 51 77

Följ med oss på resan mot framtidens boende.
HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet 2016. Här på Chalmers bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever 33 personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

Sidansvarig Publicerad: to 24 maj 2018.