Syntolkning: Anders Logg lämnar över stafettpinnen till Liane Thuvander
Doughnut of social and planetary boundaries (2017), använd i förberedelsearbetet för ett nytt styrkeområde.
https://www.kateraworth.com/doughnut/

Förberedelserna för ett nytt styrkeområde intensifieras under 2019

​Från och med kommande årsskifte kommer arbetet med ett nytt styrkeområde efter Samhällsbyggnad att intensifieras. Arbetstiteln för projektet är Liveable Cities och ett flertal institutioner och avdelningar är redan involverade i arbetet. 
Med start i januari 2019 kommer förberedelserna för ett nytt styrkeområde, med arbetstiteln Liveable Cities, att intensifieras. En arbetsgrupp bestående av engagerade forskare från institutionerna Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknikens ekonomi och organisation, Rymd-, geo- och miljövetenskap samt Matematiska vetenskaper, är involverade i återkommande workshops, med syftet att utforma innehåll och aktiviteter inom det föreslagna styrkeområdet. Deltagarna i arbetsgruppen kommer också att fungera som ambassadörer för projektet. Arbetet kommer att vägledas av två olika referensgrupper, en med interna intressenter och en med externa. 

Aktiviteter som är planerade att ingå är, bland annat, en öppen workshop under våren och ett initiativseminarium under hösten. Styrkeområdet kommer också att vara länkat till VirtualCity@Chalmers-projektet, WSBE 2020-konferensen och masterkurserna Dare2Build och Reality Studio.
 

För mer information, kontakta:
Liane Thuvander, liane.thuvander@chalmers.se, projektledare.
Bernd Ketzler, ketzler@chalmers.se, projektkoordinator.

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.