Arkitektur lyfter den komplexa staden

​Arkitekterna har en alldeles särskild roll att spela i en hållbar stadsutveckling. Men nödvändigheten av samarbete med både andra professioner och andra grupperingar blir alltmer tydlig.

Tisdagens Initiativseminarium ordnat av Styrkeområde Samhällsbyggnad speglade i en rad korta presentationer och samtal den alltmer sammansatta bilden. 

Conny Wahlström, statssekreterare hos stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, slog an tonen och sade att även om trycket på nya bostäder är högt så får det inte ske till priset av ansvar och hållbarhet. Sen är det ju inte regeringen som ska bestämma hur Sveriges städer ska se ut, lade han till, och pekade på de långsiktiga förutsättningarna, inklusive forskning och utveckling, som statens primära roll.

Chalmers satsning på Arkitektur, med flera nya professurer som stärker den mer komplexa och samhälleliga rollen, lyftes fram under dagen. Två ”Professors of the Practice”, Anna-Johanna Klasander och Anders Svensson, betonade bland annat studenternas roll, både som kreativ resurs för stadsutveckling och som en ny generation, med större förståelse inte minst för ekonomi och andra kunskapsområden. 

Det kan bidra till att undvika en del mindre lyckade utvecklingsprojekt menade både Dag Tvilde och Lars Marcus, med exempel där statliga riktlinjer för till exempel finansiering eller transportlösningar faktiskt motverkar integration och planering. ’Stadsutveckling handlar om att skapa attraktiva lägen, inte bara anpassa sig till de lägen som redan anses vara det’ underströk Lars Marcus.

Mer än 400 personer hade lockats till Chalmers, många arkitekter men också många andra grupper: stadsplanerare, näringsliv, förvaltning, andra forskare och studenter. Det gladde styrkeområdesledare Karl-Gunnar Olsson, som tillsammans med Conny Wahlström och Utopias vd Emma Jonsteg avslutade dagen. 


Sidansvarig Publicerad: to 24 maj 2018.