Utbildning för hållbar produktion

Utbildning är ett viktigt verktyg för att uppnå hållbarhet. Människor runt om i världen inser att nuvarande ekonomiska utvecklingstendenser inte är hållbara och att allmänhetens medvetenhet och utbildning är nyckeln till att flytta samhället mot hållbarhet.

Vårt ansvar gentemot framtida generationer är att erbjuda utbildning om hållbar produktion som håller högsta klass. Vi vill skapa en solid grund för eleverna där kreativitet och nya innovationer spirar! Därför erbjuder vi ett brett utbud av master- och doktorandprogram tillsammans med regionala, nationella och internationella forskarskolor.

Vill du prova på att forska?

Vi har nu lanserat Chalmers Production Research Associate-program. Programmet gör det möjligt för begåvade studenter från våra masterprogram att få viss forskningserfarenhet eller på annat sätt stödja en forskare. Programmet är inspirerat av "Undergraduate Research Opportunity Programs" som ofta finns på amerikanska universitet.

På Chalmers finns ett flertal forskarskolor som ägs och drivs av institutionerna. Om du vill forska kommer du att skrivas in i någon av dessa forskarskolor. Det finns flera inriktningar att välja på om du är intresserad av produktionsområdet:

Energi och miljö - inriktning industriella energisystem

Materialvetenskap

Människa-Teknik-Design

Produkt- och produktionsutveckling

Tillverkningsteknik

Signaler och system - inriktning reglerteknik och automation

Solid- och strukturmekanik​​


Läs mer om att doktorera på Chalmers.

Utöver Chalmers egna forskarskolor finns även en nationell forskarskola för produktion. På forskarskolan Produktion2030 kan du som är doktorand, och inskriven vid ett svenskt universitet, ansöka om ett gratis medlemskap och delta i kurser gratis.

Läs mer om forskarskolan Produktion2030 och hur du anmäler dig här.​


Är du nyfiken på att bli student?

Produktionsrelaterade kandidat- och masterprogram lockar cirka 2 200 helårsstudenter till Chalmers. ​Utbildningarna inom området produktion berör fyra huvudområden:

  • ​maskinteknik
  • automation & mekatronik
  • teknisk design
  • industriell ekonomi samt ekonomi och produktionsteknik.

Innovation och nytänk uppmuntras i masterprogrammet Produktutveckling. Foto: Carina Schultz​​

Utbildningarna i teknisk design och industriell ekonomi är bland de mest populära av alla svenska högskoleutbildningar. 

Utbildningarna i automation & mekatronik och maskinteknik har nyligen gjorts om för att möta studenternas krav.


Att studera produktionsrelaterade ämnen handlar inte alltid om robotar. Det finns många olika aspekter av produktion som man kanske inte tänker på i första hand. Här är en lista över program som visar bredden inom vårt område:

Högskoleingenjör

Masterprogram

Civilingenjörsprogram

Läs mer om hur du söker till Chalmers här.


​​​​​

​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 18 okt 2018.