Flygbild över ett samhälle

Produktion påverkar oss alla

Produktion är viktigt. En stark tillverkningsindustri är avgörande för att behålla arbetstillfällen och förbli konkurrenskraftiga på en global marknad. I Europa är 37,5 miljoner personer sysselsatta i denna bransch, vilket utgör 30 % av den totala arbetskraften. Den årliga omsättningen uppgår till sju miljarder euro och en minskning med endast 10 % skulle få stora negativa effekter på den europeiska levnadsstandarden. Svensk tillverkningsindustri står för cirka 50 % av vår export av varor och tillsammans med industrinära tjänster sysselsätter den en ​miljon människor. Därför kommer framgångsrik forskning, innovation och utbildning inom området produktion ha en stor hävstångseffekt på det svenska samhället.


Samverkan och partnerskap 

Vi har för närvarande drygt 260 forskningsprojekt igång (juni 2021) och de aktörer som vi samverkar med oftast är Volvo Group, Volvo Cars, GKN Aerospace Sweden, RISE Research Institutes of Sweden, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Scania CV. Dock har vi de senaste åren haft samarbeten med runt 400 partners utspridda över ett tjugotal länder.


Våra idéer kommer till användning

Innovation är en viktig drivkraft inom Chalmers styrkeområde Produktion. Forskning kopplad till styrkeområdet har resulterat i ett stort antal spin-off-företag och kommersiell programvara som används dagligen av tusentals industriella kunder runt om i världen. Vår starka tro är att forskningsresultat och ny kunskap ska komma till användning och lämna ett bestående intryck i samhället.

Eftersom vi arbetar mycket med digitalisering och att skapa virtuella verktyg och metoder, har vi utvecklat ett flertal mjukvaror. En del av dem har blivit så pass framgångsrika att de har kunnat kommersialiseras via nystartade företag. Här listas några av de företag som startats som ett resultat av produktionsforskning på Chalmers:
RD&T Technology AB
Cope Sweden AB
IPS - Industrial Path Solutions AB
IPS - IBOFlow AB

Dessa mjukvaror och spin-off-företag är fortsatt en viktig del i att få ut forskningsresultat till industrin. Vårt sätt att arbeta är en cirkulerande innovationsprocess. Idéer bygger på både industriella och vetenskapliga behov. Koncept testas snabbt av industrin och feedback stimulerar kreativa innovationer.


Sidansvarig Publicerad: fr 11 jun 2021.