Om Chalmers styrkeområde Produktion

Vi samlar spetskompetens tvärs över Chalmers institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar inom produktionsområdet.​Illustration från forskningsprojektet EDIG

Chalmers forskning om industriell produktion skapar innovativa och hållbara lösningar och har stor inverkan på konkurrenskraften hos industrin.​​ Målet är en hållbar industriell produktion som är intelligent, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. ​

I styrkeområdet Produktion samlas omkring 200 forskare. Forskningen sker i samverkan med industrin, lokalt, nationellt och globalt. När allas tankar samlas och riktas mot utmaningarna om industriell förnyelse och hållbar produktion, skapas möjligheter för en enorm genomslagskraft. 


Den forskning vi nu fokuserar på har sin bas inom kompetensområdena tillverkningsprocesser, produktionssystem och produktutveckling och tar upp utmaningar relaterade till de aktuella profilområdena:

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jun 2021.