Om Produktion på Chalmers

Chalmers forskning om industriell produktion skapar innovativa och hållbara lösningar och har stor inverkan på konkurrenskraften hos industrin.​​ Målet är en hållbar industriell produktion som är intelligent, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. ​

Vi på Chalmers stöttar industrins förnyelse genom fokus på forskning om hållbara lösningar i alla våra tre profilområden: tillverkningsprocesser, produktionssystem och produktutveckling

I styrkeområdet Produktion samlas omkring 200 forskare inom områden såsom produktionssystem, produktutveckling, tillverkning med tillgängliga och nya material, produktivitet, livscykelanalys och återvinning. När allas tankar samlas och riktas mot utmaningarna om industriell förnyelse och hållbar produktion, blir vi starka. I styrkeområdet skapas:

 
  • Utvecklingsprocesser för innovativa och konkurrenskraftiga produkt- och produktionssystem som bygger på ett livscykelperspektiv.
  • Optimerade produktionssystem och tillverkningsprocesser.
  • Minimerad miljöpåverkan genom minskat slöseri av energi och naturresurser.
  • Säker, hälsosam och givande arbetsmiljö.
  • Utbildning i världsklass inom hållbar produktion. 
 

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: on 18 apr 2018