Bild på Anton Grammatikas som står utomhus, med 3 skyltar i sina händer
Årets tema för Chalmers hållbarhetsdag är Cirkulär ekonomi. Projektledaren Anton Grammatikas ser till att FN:s globala mål 9, 11 och 12 för hållbar utveckling blir väl representerade i programmet. ​Foto: Carina Schultz


​​​​​​​

Hållbarhetsdagen: Minimerat avfall och maxad användning – tema cirkulär ekonomi


Den 8 november är det dags för årets upplaga av Chalmers hållbarhetsdag. Temat Cirkulär ekonomi väcker nyfikenhet så vi ställde några frågor till Lars Nyborg och Anton Grammatikas, ansvariga för årets arrangemang.

​Här hittar du programmet​

Hej Anton Grammatikas, projektledare för Chalmers hållbarhetsdag. Berätta lite om upplägget!

- Vi tänker börja dagen med några master classes, där ett urval av Chalmers egna forskare som är ledande inom sina respektive områden berättar om sin forskning, kopplat till temat cirkulär ekonomi. Vi vill ge ett brett perspektiv på begreppet, allt från affärsmodeller, material, produktutveckling till framtida civilsamhällen. Just nu letar vi efter en riktigt inspirerande inledningstalare som kan ge en bred förståelse och bakgrund till temat.

Cirkulär ekonomi – hur skulle du beskriva det?
- Oj, det finns många beskrivningar av det. För mig handlar om att kunna och våga ställa om från linjära till cirkulära affärsmodeller. Får att uppnå genuin hållbarhet så behöver vi inte bara ändra våra tekniska förutsättningar utan även sätten vi konsumerar på. Allt måste hänga ihop, från affärsnytta för de som producerar och levererar produkter och tjänster, till den faktiska kundnyttan för dig som konsument.

Vad hoppas du att Chalmers hållbarhetsdag ska ge besökarna?
- Jag önskar att fler blir inspirerade och tar hänsyn till cirkulär ekonomi i sin forskning, i en vidare mening än idag. Chalmers vision och målsättning att göra framtiden mer hållbar, stärks av att uppmärksamma all forskning internt. Förhoppningen är att skapa kännedom om vilka aktiviteter som pågår, så man hitta synergier inom olika forskningsområden kopplade till cirkulär ekonomi.

Är programmet fullt ännu?
- Vi har precis gjort klart förmiddagsprogrammet, men det finns fortfarande möjlighet att medverka på något valfritt sätt under eftermiddagen, bara det har en tydlig koppling till cirkulär ekonomi. Vi hoppas på ett större deltagande av forskare och lärare i år och ser gärna att forskarna tar chansen att visa upp sin forskning, till exempel i posterutställningen. 

Nytt för i år är samarbetet med studenternas hållbarhetsvecka Act! Sustainable! Vad gör de?
- Framför allt kan de bidra med sitt perspektiv och har anmält en workshop. Studenterna ställer höga krav på att Chalmers som universitet ska arbeta mer med hållbarhet internt men de driver också på för att styra utbildningarna mot det cirkulära perspektivet. Vi hoppas många studenter dyker upp och får ta del av forskning och bli inspirerade till egna cirkulära val i framtiden. 


Bild på Lars Nyborg, föreståndare för styrkeområde produktion
Årets tema är brett och omfamnar mycket av styrkeområdens forskning, säger Lars Nyborg, styrkeområdesledare för Produktion samt årets arrangör för hållbarhetsdagen. Foto: Carina Schultz

​Hej Lars Nyborg, styrkeområdesledare för Produktion och ansvarig för årets hållbarhetsdag på Chalmers. Vad ligger bakom valet av temat cirkulär ekonomi?

- Vi valde att fokusera på cirkulär ekonomi, eftersom det är ett tema som förenar många av Chalmers styrkeområden. Framtidens lösningar ligger i hur vi implementerar cirkularitet i samhället och här får vi en möjlighet att diskutera det. Temat kan fungera både för stora frågeställningar och i det lilla perspektivet för mig som enskild medborgare. Vi tror att temat kan ge inspirera och ge ny kunskap för alla – studenter, forskare och andra anställda på Chalmers.
- De globala hållbarhetsmålen fungerar som ramverk för dagen och mest aktuella i år är Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 om hållbara samhällen samt Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?
- Egentligen är det ett svårt begrepp och tema. På den frågan finns inte bara ett svar, utan många. Jag vill likna begreppet cirkulär ekonomi vid ett paraply, som flera olika kontexter och definitioner kan samlas under.

Vad hoppas du att besökarna får med sig efter dagen?
- Konkret hoppas jag på ett ökat engagemang och en förståelse om vad cirkulär ekonomi är. Jag hoppas att besökarna förstår ”kartbilden” och att hållbar framtid också är en fråga om att skapa lösningar och inkluderande sätt.

Bild av logos från de globala hållbarhetsmålen 9, 11 och 12

FAKTA:

Chalmers hållbarhetsdag äger rum 8 novemberChalmers Campus Johanneberg. Eventet är i första hand till Chalmers anställda och studenter.
Årets tema är cirkulär ekonomi och styrkeområde Produktion arrangerar årets event.
Hållbarhetsdagen görs på uppdrag av Chalmers ledning via Anna Dubois, vice rektor med ansvar för Chalmers styrkeområden.
Studenternas hållbarhetsvecka Act! Sustainable​ pågår 4–9 november, där fredag 8 november är vikt för Chalmers studenter.

HÄR HITTAR DU PROGRAMMET​Kontaktperson:
Carina Schultz​, Communications Officer
mob 0733-68 99 96
Anton Grammatikas, Project manager
mob 0708-88 26 20​

 

Sidansvarig Publicerad: to 24 okt 2019.