Studentprojekt skisser
​I studentprojektet "Facilitera användarstudier på distans" testades ett flertal metoder. För testerna använde sig studenterna sig av problemställningar kring bland annat resande och arbetsplatser.​ Bild: Skissbilder från studentprojekten.

​​

FAD – Facilitera användarstudier på distans

Med anledning av Covid-19 pandemins inverkan på produktionsområdet, finansierar styrkeområde Produktion ett par projekt som syftar till att vi ska stå bättre rustade inför liknande omställningar. I höst kommer vi att få ta del av en studie om resiliens inom produktion. Först ut är ett studentprojekt om användarstudier.

Porträtt Pontus WallgrenI produktutvecklingens tidiga faser är det viktigt att med olika metoder undersöka och förstå framtida kunders behov och krav. Oftast sker arbetet genom fysiska möten med kunder, något som inte är möjligt i tider av social isolering. Pontus Wallgren, universitetslektor på avdelningen för Design & Human Factors, vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, leder projektet och ger bakgrunden:

– Vi vill undersöka vilka möjligheter man har om man vill göra avancerade användarstudier på distans. Vilka metoder fungerar att flytta över till digitala plattformar? Kan man utveckla helt nya metoder? Kan avancerade användarstudier överhuvudtaget genomföras på distans och kan det till och med finnas fördelar som man kan tillgodogöra sig även efter pandemin har klingat ut?

En grupp av 40 studenter har genomfört en serie av experiment där de i grupper om fyra genomfört olika typer av avancerade användarstudier. Metoderna de använt är t.ex. Co-creation, Enactment, Wizard of Oz, Cultural probes, etc., kombinerat med traditionella metoder som intervjuer, fokusgrupper och observationer. Det är metoder som i normala fall kräver att man träffar deltagarna i studien, men som nu genomförs på distans. Varje delstudie avslutas med seminarier och skriftlig dokumentation. 

– Totalt har vi 25 timmar inspelade diskussioner från seminarier. Till det kommer skriftlig dokumentation från ett antal delstudier som vi analyserar och sammanställer. Vi kommer sedan att dela med oss av lärdomarna om hur man kan göra användarstudier utan fysiska möten.
– I en tid av mer globalisering och oförutsedda händelser kommer de här kunskaperna att vara viktiga, inte minst med tanke på att man kanske undviker att göra studier på främmande ort och därför missar viktiga behov och krav, avslutar Pontus Wallgren.

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Pontus Wallgren.

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.