postit-lappar på en whiteboardtavla
​F​oto: Unsplashed/Patrick Perkins​

Strategiworkshop

​Dags att träffas och diskutera strategier inom styrkeområde Produktion.

Styrkeområde Production planerar att starta fem nya temaprojekt (se nedan) inom befintliga profiler. Syftet är att bredda samarbetet mellan och inom Chalmers styrkeområden och tydliggöra vårt starka forskningsbidrag till samhällsutmaningarna.

Vi har också två intressanta gäster som kommer att inspirera oss innan temadialogerna. 

Notera: Inbjudan gäller främst PI: er inom styrkeområde Produktion.

Agenda (prel)

13:15  Introduktion
13:20  Styrkeområdets utveckling och roll  (Lars Nyborg)
13:40  Ida Langborg, Vinnova, programansvarig för Hållbar industri, ger en fördjupad bild av sitt område.
14:00  Dennis Nobelius, Polestar, operativ chef. Han kommer att prata om "Utmaningar kring uppskalning för ett EV-varumärke (Polestar); försörjningskedja, transport & ledtid, flexibilitet, IT-system, kundresa, transparens – blockchain, hållbarhet, kostnad och kvalitet".​
14:20  Paus
14:30  Temadiskussioner (fem parallella grupper)
  • AdditiveManufacturing@Chalmers
  • DataDrivenProduction@Chalmers
  • MedTechAutomation@Chalmers
  • CircularProduction@Chalmers
  • IndustrialResilience@Chalmers​
15:20  Paus
15:30  Gemensam sammanfattning (5 min / tema + 5 min Lars Nyborg och Johan Malmqvist)
16:00  Sammanfattning och avslutning

Datum och tid: 15 april 2021, 13:15-16:15. 
Online event. Länken skickas ut (och ligger även i Outlook).
Målgrupp: PI's inom styrkeområde Produktion.
Kontakt: Lars Nyborg eller Michael Eriksson


Beskrivning av temaprojekten​


IndustrialResilience@Chalmers: Industriell resiliens handlar om att göra industriella system hållbara och robusta mot risker, avbrott och störningar. Området har kommit att bli en ”hot spot”  som berör samtliga profiler inom styrkeområde Produktion. För närvarande samarbetar två doktorander, Arpita Chari och Gabriella Gatenholm , tillsammans med biträdande professor Arni Halldorsson (TME) och professor Johan Stahre (IMS) i temat och bygger en forskningsbas för att finansiera vidare forskning. Den nya gruppen kommer att göra en aktivitet under våren. 

MedTechAutomation@Chalmers: Intresset för automation och produktion inom medicinteknikområdet ökar med ett växande antal av olika applikationer inom området. Fokus ligger på att hitta utmanande och intressanta områden där flera av våra forskningsområden knyts samman och där vi kan utveckla och skapa flexibla, effektiva och individualiserade lösningar.

DatadrivenProduction@Chalmers: Fokus på användande av AI-baserat beslutsunderlag inom utveckling, planering, ledning och underhåll av produktion. Syftet är att uppnå högre nivåer av prediktivt och preskriptivt beslutsunderlag som möjliggör ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Temat knyts delvis till Trackskursen Datadriven produktframtagning för att kunna skala upp forskningsinsatser med multidisciplinära team av studenter.

Circularity@Chalmers: Temat fokuserar på hållbar utveckling med särskilt fokus på att förbättra produktens och materialets cirkularitet. Vi strävar efter att minska överdriven användning av icke förnybara material och förlust av värdefulla material i det industriella systemet. På Chalmers har vi en unik kombination av forskning och undervisningsexpertis som arbetar på olika systemnivåer av cirkulär produktion, allt från policy och värdekedjor till produktionssystem och processer till material och människor.

AdditiveManufacturing@Chalmers: Tema fokuserar på möjligheter inom additiv tillverkning när det gäller generiska lösningar som kan tillämpas på olika materialgrupper och där nya funktionella egenskaper kan skapas. En bärande idé är precision i alla dess dimensioner: precision när det gäller finskalig geometri; Precision när det gäller teknik för kontrollerad formulering av blandningar; precision när det gäller multifunktionalitet, etc.​​​​


Kategori Workshop
Plats:
Tid: 2021-04-15 13:15
Sluttid: 2021-04-15 16:15

Sidansvarig Publicerad: sö 11 apr 2021.