Logo with the text Chalmers Sustainability Day

Chalmers hållbarhetsdag 2019

​Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och i år är temat Cirkulär ekonomi, kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.


Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och riktar sig främst till studenter och personal. Grundtanken med Hållbarhetsdagen är att Chalmers medarbetare och studenter möts för att reflektera och lära om hållbarhetsfrågorna. Dagen tar avstamp i något av de 17 globala hållbarhetsmålen​. I år är ligger fokus på mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion med Cirkulär ekonomi som övergripande tema.

Många av Chalmers forskare arbetar inom området cirkularitet, vilket gör att vi kan se fram emot ett spännande program.

Nytt för i år är att Hållbarhetsdagen sker i samarbete med Göteborgs studentvecka för hållbarhet, Act! Sustainable, som äger rum 4-9 november.


Arrangör 2019: Styrkeområde Produktion 


PS: Vill du som student eller personal delta i programmet, använd den här länken för att skicka din intresseanmälan.


Har du frågor om dagen, kontakta Lars Nyborg, styrkeområdesledare, 031-772 12 57 eller Carina Schultz,​ kommunikatör, 031-772 13 28.
Kategori Seminarium
Plats: Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset
Tid: 2019-11-08 08:30
Sluttid: 2019-11-08 17:00

Publicerad: on 19 jun 2019. Ändrad: on 26 jun 2019