ProduktionssystemslaboratorietEn testarena för nästa generation av arbetsplatser

 
Chalmers produktionssystemslabb är en arena för forskning om nästa generation av arbetsplatser. Utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som stöttar svensk industri med flexibla och konkurrenskraftiga lösningar. Fokus ligger inom:
 
     1) högt automatiserad produktion
      2) delvis automatiserad produktion och människa-robot samarbete
      3) manuell tillverkning och montering
 
I labbet finns flera industrirobotar samt avancerad infrastruktur för kommunikation som stöd för den mobila operatören samt anläggningar för utveckling av integrerade och ergonomiska arbetsplatser.
 
Vi välkomnar dig att delta i vår anläggning. Vill du ha en testplats för din konfiguration av manuell kontra automatisk montering? Se fler bilder här för mer inspiration.
 
Du är välkommen att delta i vår laboratoriemiljö. För mer information, vänligen kontakta:​ 
Prof Johan Stahre
Tel: +46-31 772 12 88
 
 
 
 
Sidansvarig Publicerad: må 10 apr 2017.