Nyheter: CSI Labhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 17 May 2018 17:00:51 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-topplabb-for-de-nya-smarta-industrijobben-har-oppnat.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-topplabb-for-de-nya-smarta-industrijobben-har-oppnat.aspxSveriges topplabb för de nya smarta industrijobben har öppnat<p><b>​Den 8 maj öppnades portarna till Stena Industry Innovation Laboratory på Chalmers campus Lindholmen – ett 1000 kvadratmeter stort testlabb för digitalisering och framtidens jobb inom industrin. Produktionsforskarna Johan Stahre och Åsa Fast-Berglund välkomnar alla hit – ungdomar, studenter, forskare och företag!​</b></p>​<span style="background-color:initial">Sverige har fått en unik miljö som visar hur framtidens smarta fabriker kan se ut. Labbet kan bli betydelsefullt för utvecklingen av morgondagens digitaliserade industriarbete och påskynda industrins och samhällets digitala transformation. </span><div><br /></div> <div>– Allt fler företag flyttar hem tillverkning till Sverige och Stena Industry Innovation Lab gör nu det steget ännu lättare att ta.  Satsningen går helt i linje med vad regeringen vill åstadkomma med vårt att arbete för att stärka förutsättningarna för svensk industri att utveckla, tillverka och konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.</div> <div><br /></div> <div>Med hjälp av medel från Stenastiftelsen har det som tidigare var ett bibliotek på Chalmers campus Lindholmen förvandlats till ett mångfacetterat laboratorium – Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab – som rymmer det mesta av det som krävs i den nya industrin, den som brukar kallas industri 4.0. </div> <div><br /></div> <div>– Digitaliseringen förändrar industrin snabbt, men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser, säger professor Johan Stahre, ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering tillsammans med Åsa Fast-Berglund. </div> <div><br /></div> <div>I smart industriell produktion anpassar sig teknik och verktyg efter medarbetaren. Montörer, operatörer och produktionsutvecklare kan utnyttja sin kreativitet och utföra sitt arbete bättre med hjälp av till exempel VR, 5G och samarbetande robotar. </div> <div><br /></div> <div>– Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden, säger docent Åsa Fast-Berglund.</div> <div><br /></div> <div>Redan nu prövar både stora och små företag framtidens idéer och teknik tillsammans med Chalmers forskare och studenter på den unika, öppna mötesplatsen SII-Lab. Innovationer och nya affärsmodeller kommer att se dagens ljus i miljön, som är viktig för utbildningen av framtidens ingenjörer och digitaliserings¬experter. Ett stort antal exjobb pågår.</div> <div><br /></div> <div>– Sveriges industri står inför mycket stora produktionsutmaningar. Vi tror att många kan bli inspirerade i den här miljön och därigenom bidra till den digitala transformation som behöver ske, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, som har finansierat den kraftigt utökade verksamheten.</div> <div><br /></div> <div>För industrin är testbädden efterlängtad. Effektivitetsförbättringar inom tillverkning sker idag genom innovationer inom digitalisering och automation – och de handlar om ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, sänkta kostnader, miljö- och energivinster, allt som är relevant för att vara konkurrenskraftig, menar SKF:s Alrik Danielson.</div> <div> </div> <div>– Allt detta kan man göra var som helst i världen. Så den här typen av labbverksamhet gör att Sverige får möjligheter att ta tillbaka ett ledarskap på områden där vi har förlorat det, bibehålla och ytterligare förstärka det där vi redan är ledande. Det här är vår chans som industrination, säger Alrik Danielson, vd för SKF.</div> <div><br /></div> <div>Chalmers rektor Stefan Bengtsson är glad att Stenastiftelsen har velat göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. </div> <div><br /></div> <div>– Vi har ett nära samarbete med svensk industri och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning. En viktig pusselbit för att Chalmers fortsatt ska vara en internationellt ledande miljö inom produktionsområdet. Nu kan vi bidra ännu kraftigare till att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">För mer information, kontakta:</h5> <div>Professor Johan Stahre</div> <div>E-post: johan.stahre@chalmers.se</div> <div>Tel: 031-772 1288</div> <div><br />Docent Åsa Fast-Berglund</div> <div>E-post: asa.fasth@chalmers.se</div> <div>Tel: 031-772 3686</div> <div><br /></div> Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-nya-topplabb-for-smarta-industrijobb.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-nya-topplabb-for-smarta-industrijobb.aspxSveriges nya topplabb för smarta industrijobb invigs<p><b>​Den 8 maj öppnas portarna till Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, en 1 000 kvadratmeter stor nationell testbädd för industrins digitalisering och framtidens jobb – mitt i hjärtat av det nyindustriella Sverige. Näringsminister Mikael Damberg inviger på Chalmers campus Lindholmen.</b></p>​<span style="background-color:initial">Sverige har fått en unik miljö som blir betydelsefull för utvecklingen av morgondagens digitaliserade industriarbete och som påskyndar industrins och samhällets digitala transformation. </span><div><br /></div> <div>Med hjälp av medel från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har det som tidigare var ett bibliotek på Chalmers campus Lindholmen förvandlats till ett mångfacetterat laboratorium – Stena Industry Innovation Laboratory – som rymmer det mesta av det som krävs i den nya industrin, den som brukar kallas industri 4.0.</div> <div><br /></div> <div>Digitaliseringen förändrar snabbt industrin men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser. I smart industriell produktion anpassar sig teknik och verktyg efter medarbetaren. Montörer, operatörer och produktionsutvecklare kan utnyttja sin kreativitet och utföra sitt arbete bättre med hjälp av till exempel VR, 5G och samarbetande robotar.</div> <div><br /></div> <div>– Ungdomar, studenter, forskare och företag – alla kommer att kunna dra nytta av labbet. Både stora och små företag har möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare på den här unika, öppna mötesplats som Chalmers nu erbjuder. Här skapas innovationer och nya affärsmodeller, säger professor Johan Stahre.</div> <div><br /></div> <div>Han är ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering tillsammans med docent Åsa <span style="background-color:initial">Fast-Berglund.</span></div> <div><br /></div> <div>– Här utbildar vi även framtidens ingenjörer och digitaliseringsexperter. Vi räknar med att labbet kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger docent Åsa Fast-Berglund.</div> <div><br /></div> <div>Under invigningen kommer man att demonstrera fyra delar av digitaliserad produktion, alla exempel på aktuella projekt med ett stort antal företag.</div> <div><br /></div> <div><em>Samarbeta med robotar
.</em> ”Kollaborativa” robotar hjälper montörer att utföra arbetet. Robotarna tar över enkla och monotona uppgifter, anpassar sig efter situationen och kan flyttas runt i produktionsmiljön.</div> <div><br /></div> <div><em>Träna arbete och simulera arbetsplatser med hjälp av ”mixed reality”</em>. 
Virtual Reality och Augmented Reality (VR &amp; AR) kan användas till mycket i modern industri, bland annat simuleringar, ombyggen och träning av montering och svetsning. Flera exempel.</div> <div><br /></div> <div><em>Styra robotar och fabriker med 5G-teknik och molntjänster</em>. 
Kameror och sensorer samlar in data som blixtsnabbt skickas med nästa generations datorkommunikation (5G-teknik) och analyseras i datamoln långt bort från produktionen. Det kallas ”cloud computing” och resultatet styr robotens rörelser från distans.</div> <div><br /></div> <div><em>Testa en digital fabrik.</em> 
En digitaliserad minifabrik styrs genom att affärssystem kopplas ihop med IT-verktyg för planering, order, lagerhållning och arbetsinstruktioner. Sensorer samlar in information från verkligheten via Internet-of-Things.</div> <div><br /></div> Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stenastiftelsen-satsar-på-Chalmers-labb-för-industriell-digitalisering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stenastiftelsen-satsar-p%C3%A5-Chalmers-labb-f%C3%B6r-industriell-digitalisering.aspxStenastiftelsen satsar på Chalmers labb för industriell digitalisering<p><b>​Toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Chans för ungdomar att uppleva samarbetande robotar, 5G och VR i en arbetsmiljö som liknar spelvärlden. Det är några effekter av en stordonation från Stenastiftelsen till utvecklingen av Chalmers öppna testbädd för smart industriproduktion.</b></p><div><strong>​Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur satsar 21 miljoner kronor</strong> på Chalmers för att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. I Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, kan Chalmers tredubbla den etablerade verksamheten i dagens Chalmers smart industry lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. Det sker redan efter årsskiftet.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning, säger Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Utvecklingen sker på campus Lindholmen</strong>, mitt i landets största industrifokuserade science park. Där rör sig varje dag 20 000 industrianställda, forskare, chalmersstudenter och gymnasielever. I  Sverige måste ha forskning i världsklass samtidigt som vi behöver visa våra ungdomar hur spännande industrin kan vara som framtida arbetsplats.</div> <div> </div> <div><span><span><img src="/sv/institutioner/ims/nyheter/PublishingImages/Madeleine_Olsson_stena_pressmaterial.jpg" alt="Madeleine_Olsson_stena_pressmaterial.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" width="145" height="200" style="margin:5px" /></span></span><br /></div> <div> </div> <div>– Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige, <span></span>säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelser för Forskning och Kultur. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Sverige måste ha forskning i världsklass samtidigt som vi behöver visa våra ungdomar hur spännande industrin kan vara som framtida arbetsplats.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong style="background-color:initial">Chalmers är redan idag ett ledande universitet</strong><span style="background-color:initial"> inom industriell produktion och digitalisering, och Produktion är ett av Chalmers styrkeområden. I takt med digitaliseringen och det ökande intresset för Industri 4.0 växer behovet att kunna testa och förstå möjligheterna med den nya tekniken inom organisationer. Nu skapas en unik miljö där framtidens produktionssystem kan utvecklas och demonstreras. Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, blir en nationell resurs och ingår även i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.</span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Industriell digitalisering är avgörande för svenska företag, men att locka ung kompetens är precis lika viktigt.<br /> <br /></div> <div> </div> <div>– I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden, säger docent Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Produktionssystem/SII-Lab%20ren%20bild%20utan%20skyltar.jpg" width="642" height="291" alt="" style="margin:5px" /><br /><strong><br />Tack vare Stenas donation byggs nu</strong> snabbt nya och anpassade lokaler. Samarbetet med industrin intensifieras. Efter jul kommer de första eleverna att kunna utnyttja labbet samtidigt som ny utrustning installeras. Senare under våren 2018 invigs SII-Lab.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://youtu.be/gBL0dDtUyAw">Se film på Youtube om Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab</a><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div><em><strong>Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur</strong></em> <em></em></div> <div> </div> <div><em>Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed.<br /><br /></em><span><strong>För mer information:</strong></span><span><br /></span><span><a href="/sv/personal/Sidor/johan-stahre.aspx">Johan Stahre</a>, professor vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 031-772 12 88<br /><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/asa-fasth.aspx">Åsa Fast-Berglund</a>, docent vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 0730–34 62 88<a href="mailto:asa.fasth@chalmers.se"><span></span></a></span></div> <div> </div> <div> </div> <div>Foto: Julia Sjöberg och Bilduppdraget</div> <div>Illustration: Sven Ekered </div>Mon, 23 Oct 2017 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/workshop-i-automationsstrategier.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/workshop-i-automationsstrategier.aspxWorkshop i automationsstrategier<p><b>​​Den 14 december arrangerar Chalmers en workshop i automationsstrategier. Under dagen ges möjlighet att utöka sina kunskaper kring automation och vad man skall tänka på när det är dags för företag att utveckla sina automationsstrategier. Workshopen riktar sig till personer på företag som går i digitaliserings- och automationstankar.</b></p><h2 class="chalmersElement-H2">Program</h2> <p><em>Obs: Mindre justeringar kan förekomma</em></p> <p></p> <p><strong></strong><strong>9.00-9.15 Välkomna samt kort presentationsrunda</strong><br /></p> <p>Åsa Fast-Berglund</p> <p><strong>9.15-9.45 Produktionslyftet: Automatisera inte slöserier – eliminera dem.</strong><br />Roger Lundin från Swerea IVF pratar om Produktionslyftet och deras sätt att hjälpa företag som vill automatisera.<br /> </p> <p><strong>9.45-10.15 Speldesign och spelbaserat lärande</strong><br />Jonathan Sterner från Mobile Storytelling pratar om speldesign<br /></p> <p><strong>10.30-11.00 Automation – så ser det ut i slutmontering hos svenska företag</strong><br />Åsa Fast-Berglund</p> <p><strong>11-11.30 Mätning av komplexitet - Så här uppfattar operatören sin arbetsmiljö</strong><br />Sandra Mattsson</p> <p><strong>11.30-12 Serious games - Utveckling av spel inom automationsstrategier</strong><br />Åsa Fast-Berglund</p> <p><strong>12.00-13.00 Lunch</strong><br />Under lunchen ges tillfälle att testa och titta på olika typer av fysisk och kognitiv automation</p> <p><strong>13.00-14.00 Test av automationsspel</strong><br />Deltagarna ges möjlighet att anta rollen som produktionstekniker och kommer få möjlighet att optimera tre olika fabriker.<br /></p> <p><strong>14.00-14.30 Diskussion om parametrarna och lärandet med spelet</strong></p> <p><strong>14.30-15.00 Avslut och reflektion om dagen.</strong></p> <p><br /><strong></strong></p> <p></p> <p><span><img class="chalmersPosition-FloatLeft" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/PPD/Kalendarium/talare_v2.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></span></p> <p> </p> <br /><strong></strong><p></p> <p><br /><br /><br /><strong></strong></p> <h2 class="chalmersElement-H2">​</h2> <h2 class="chalmersElement-H2">Detaljer </h2> <div><strong>Datum och tid: </strong>14 december, 9-15 (inkl lunch)</div> <div><strong>Var: </strong><a href="/sv/styrkeomraden/produktion/innovationslabb/csilab/Sidor/default.aspx" title="Chalmers Smart Industry Lab (CSILab)">Chalmers Smart Industry Lab (CSILab)</a>, lärdomsgatan 3a, Chalmers Lindholmen</div> <div><strong>Anmälan: </strong><a href="http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43465A477142435E437640&amp;EventId=41415A4B78434758407040">Anmäl dig via formulär</a> senast 1 december. Att delta på workshopen är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.</div> <div> </div> <div>För frågor eller mer information, var vänlig kontakta Åsa Fast-Berglund, docent inom produktionssystem via asa.fasth@chalmers.se<br /><br /><a href="http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43465A477142435E437640&amp;EventId=41415A4B78434758407040">TILL ANMÄLAN</a><br /><br /><a href="http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43475D427748435E407940&amp;EventId=41425F4B74444B50477440"></a></div>Wed, 23 Nov 2016 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/en-handelserik-host-i-CSILab.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/en-handelserik-host-i-CSILab.aspxEn händelserik höst i CSILab<p><b>​Det börjar så smått lacka mot jul och i Chalmers Smart Industry Lab är det full verkstad. Inte mindre än tre nya forskningsprojekt har precis dragit igång.</b></p><div>Det första forskningsprojektet heter <a href="http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-00600/AKTA---Automation-of-Kitting-Transport-and-Assembly/">Automation of Kitting, Transport and Assembly (AKTA)</a> och handlar om hur automationsnivåer i slutmontering ställer krav på materialförsörjning och kitting, projektet är finansierat av <a href="http://www.produktion2030.se/">Produktion 2030</a> och håller på fram till 2018. </div> <div>– Många spännande företag är med och vi siktar på demonstratorer både i labbet och ute hos företagen, säger Åsa Fast-Berglund, docent i informationsstrategier, om projektet.</div> <div> </div> <div>Det andra forskningsprojektet men namn <a href="http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02186/Strategier-for-globala-monteringsinstruktioner-2-GAIS-2/">Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2)</a> syftar till att utforma strategier från beredningsprocess till montör gällande instruktioner, samt hur instruktionerna sedan ska kunna globaliseras till fabriker och underleverantörer runt om i världen. <br /><br />Det tredje projektet, MEET-UP är ett uppföljningsprojekt till MEET med syfte att sprida resultatet från MEET projektet till små och medelstora företag med hjälp av SwereaIVF och IUCWermland. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Företag testar mobilspel om automationsstrategier </h3> <div>– Inom utbildningssidan har vi denna höst satsat på att färdigställa vårt mobilspel om automationsstrategier tillsammans med mobilestorytelling. Spelet har utvärderats av ca 200 studenter inom maskin och mekatronikutbildningar på Chalmers och kommer nu även testas inom små och medelstora företag som hjälp för att förstå relationen mellan fysisk automation, kognitiv automation, hur montören uppfattar sin situation och utbildning hos operatörer, berättar Åsa Fast-Berglund.</div> <div> </div> <div>– CSILab har också varit ute på turné, bland annat var vi på <a href="http://massor.svenskamassan.se/sites/scanautomatic-processteknik/?utm_source=sm&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=kalender">scanautomatik</a> där många nya kontakter knöts. </div> <div>Vi vill återigen tacka alla våra samarbetspartner för stort engagemang och kunskap och ser fram mot en spännande fortsatt höst och vår, säger Åsa Fast-Berglund.</div> <div> </div> <div><em>“With the aid of Automation, I am of the opinion that we shall enter a new phase of fine living”, </em></div> <div><em>Frank George Woollard, 1925</em></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/AKTA_690px.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div><em>Foto: Uppstartsmöte för forskningsprojektet AKTA hos CEJN i Skövde</em></div>Thu, 17 Nov 2016 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/chalmers-oppnar-forskningsmiljoer-for-industriell-digitalisering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/chalmers-oppnar-forskningsmiljoer-for-industriell-digitalisering.aspxMissa inte artikeln i TechStories - Chalmers öppnar forskningsmiljöer för industriell digitalisering<p><b>​Industriell digitalisering och smarta fabriker är en naturlig del av Chalmers forskning. Nu öppnas  forskningsmiljöerna för företag som vill vara med och skapa framtidens uppkopplade industri.</b></p><a href="http://techstories.se/digitalisering/chalmers-oppnar-forskningsmiljoer-for-industriell-digitalisering/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs hela artikeln här</a>Tue, 18 Oct 2016 16:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/Mot-Chalmers-pa-Scanautomatic2016.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/Mot-Chalmers-pa-Scanautomatic2016.aspxMöt Chalmers CSI Lab på Scanautomatic-mässan<p><b>​Nu är det snart dags igen för en av nordens största mässor inom automation – Scanautomatic. Representanter från Chalmers Smart Industry Lab kommer så klart vara på plats, både i samarbete med Möjligheternas Värld och med en egen monter.</b></p><span style="background-color:initial"><a href="http://massor.svenskamassan.se/sv/sites/scanautomatic-processteknik/">Scanautomatic</a>, är en av nordens största mötesplatser inom automation. I år äger den rum på Svenska Mässan i Göteborg den 4-6 oktober. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Åsa Fast-Berglund från <a href="/sv/styrkeomraden/produktion/innovationslabb/csilab/Sidor/default.aspx">Chalmers Smart Industry Lab </a>och avdelningen Produktionssystem tipsar om var det går att möta forskarna.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/PPD/Kalendarium/möjligheternas-värld_350px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /><span style="background-color:initial">- I </span><a href="http://massor.svenskamassan.se/sites/scanautomatic-processteknik/for-besokare/mova/"><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">öjligheternas Värld</span></a><span style="background-color:initial"> är vi med och deltar i workshopar om välbefinnande hos operatörer, dataanalys för förebyggande underhåll, virtuella kopior av fabriken samt mingel på automation summit. </span><span style="background-color:initial">I vår egen monter kommer bjuda på kollaborativa robotar, demo om informationsstrukturer,  teori och applikationer för att få till ett effektivt möte samt lansering av ett mobilspel för lärande inom automationsstrategier. </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Hoppas vi ses! Vi finns i <strong>monter A03:11</strong>!</span><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>​För att besöka mässan behöver du registrera dig här och skriva ut ditt kostnadsfria entrékort.<br />Det räcker att man registrerar sig på en av mässorna, entrékortet gäller både på Scanautomatic och ProcessTeknik. Åldersgräns 16 år. Gäller även i målsmans sällskap.<br /><br /><a href="https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&amp;OpenSession&amp;esproject&amp;20023&amp;21639&amp;900152016&amp;"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Registrera dig till Scanautomatic</a> <span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div></div></div>Tue, 06 Sep 2016 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/CSI-Labbets-första-halvår.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/CSI-Labbets-f%C3%B6rsta-halv%C3%A5r.aspxCSI Labbets första halvår<p><b>Tack alla som bidragit till ett mycket händelserikt första halvår i och runt CSI Lab!</b></p><p>När<a target="_blank" href="/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/Lyckad-invigning-av-smart-lab.aspx"> vi invigde CSI Lab den 11 juni </a>trodde vi nog inte att det skulle ske så mycket aktiviteter här redan första halvåret. Men de fyra områden som jag pratade om under invigningen har verkligen kommit igång. Forskning har blandats med undervisning, industriell kompetens och nyttiggörande.<br /><br />Vi har just nu fyra spännande projekt som pågår i labbet och en del positiva svar har fåtts för ytterligare projekt som kommer starta under våren. Våra projekt fokuserar mycket på digitalisering, smarta ICT-verktyg, Människa-automation integration, informationsstruktur samt flexibla möten för kunskapsdelning.</p> <p><img width="351" height="304" src="/en/areas-of-advance/production/PublishingImages/Automation-i-MOTION-och-DYNAMITE-projektet_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="height:268px;width:308px;margin:5px" /><img width="351" height="304" src="/en/areas-of-advance/production/PublishingImages/Uppställning-av-experiment-i-DIGIN_350x305.jpg" alt="" style="height:269px;width:309px;margin:5px" /><br /><em>Bild ett: Mobila och kollaborativa robotar testas i MOTION-projektet.</em><br /><em>Bild två: Experiment förbereds för att mäta välbefinnande i DIG.IN-projektet.</em><br /><br /></p> <p>I MOTION-projektet har vi även börjat med forskningsintegrerad undervisning vilket menas att studenter från automatiseringsteknikskursen LMT108, är med i forskningsprojekt och bidrar till forskningsresultat som en del i undervisningen. Det tycker vi är mycket givande och spännande.<br /><br />Undervisning har även skett i andra kurser för studenter på Chalmers, GTC, doktorandkurser i forskarskolan Produktion2030 och för industrin. Då har fokus legat främst på automationsstrategier och kognitiva processer. Utformning av instruktioner och informationsstöd för operatörer blir ett allt viktigare ämne och vi har därför valt att fokusera på detta.<br /><br />Vi har även varit ute på en hel del mässor samt hållit föredrag under hösten för att sprida kunskap om de olika forskningsprojekten men även om våra fokusområden.<br /><br />Tack alla som bidragit med kunskap och erfarenhet till labbet än så länge! Vår förhoppning är att denna verksamhet skall växa med er hjälp!<br /><br />Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi nästa år igen, laddade med ny energi för nya utmaningar!<br /><br /><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/asa-fasth.aspx"><br />Åsa Fasth-Berglund, Projektledare CSI Lab</a><br /></p> <p> </p> <p><img src="/en/areas-of-advance/production/PublishingImages/CEJN-i-DYNAMITprojektet-får-känna-på-kollaborativa-robotar_665x330.jpg" alt="CEJN i DYNAMITE-projektet får känna på kollaborativa robotar" style="margin:5px" /><br /><br /></p>Wed, 16 Dec 2015 13:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/Lyckad-invigning-av-smart-lab.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/aktuellt/Sidor/Lyckad-invigning-av-smart-lab.aspxLyckad invigning av smart industrilab<p><b>Sveriges första universitetsbaserade-laboratorium byggt enligt det tyska konceptet Industri 4.0 är invigt. Chalmers Smart Industry Lab, CSI Lab, erbjuder snabba kommunikationssystem, öppen robotmiljö och “augmented reality”-montering och ger industrin en fin möjlighet att testa nya tekniska lösningar i praktiska test-bäddar.</b></p>Labbet ligger ute på Campus Lindholmen och är det fjärde i en serie innovationslab inom styrkeområde Produktion. Det kommer också att ge studenter tillgång till den senaste teknologin inom digitalisering.<div><br /></div> <div>Under invigningen 11 juni fick ett sextiotal inbjudna gäster från industri, samarbetspartners och akademi se den nya tekniken demonstreras i flertal stationer, bland annat en monteringskub med övervakning via ljussensorer. Många tog också chansen att delta i runda bordssamtal, där man diskuterade frågor som:</div> <div><ul><li>Vilken teknik tror du kommer industrialiseras inom 5 år? <br /></li> <li>Hur skapar vi enklare arbeten för alla, samtidigt som vi tar tillvara på montörens kunskap och kreativa förmåga? <br /></li> <li>Vad krävs för digitalisering i industrin, och vilka blir effekterna?<br /></li></ul> <span></span></div> <div><div><br /></div> <div>Åsa Fasth Berglund, forskarassistent vid avd. för Produktionssystem, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, har varit drivande bakom satsningen på labbet, tillsammans med sin forskargrupp.<div><br /><div><strong>Hur tycker ni dagen har varit?</strong></div> <div>- Fantastisk kul! Vi har träffat många engagerade, intresserade och även imponerade besökare. Det är många som är nyfikna på den här nya tekniken som bygger på Industrie 4.0, understryker Åsa Fasth-Berglund och professor Johan Stahre vid avdelningen för Produktionssystem.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vad hade ni för tankar inför invigningen?</strong></div> <div>- Förhoppningarna inför dagen var att besökarna skulle få en tydlig bild av vad vi håller på med på Chalmers och varför det är viktigt. CSI Lab har redan nu fått mycket publicitet och labbet blir en fantastiskt viktig förstärkning till de tre existerande innovations-laboratorerna, säger Johan.<br />- Jag ville se ett nätverkande mellan akademi, företag och studenter och det tycker jag att vi lyckades med, menar Åsa. I synnerhet har monteringskuben för framtidens monteringsarbete har väckt många tankar och idéer.</div> <div><br /></div> <div><strong>Finns det några samarbeten på gång?</strong></div> <div>- Ja, vi är på väg att starta ett nytt projekt tillsammans med CEJN, som producerar och utvecklar snabbkopplingar för t ex hydraulik, tryckluft och vätskor. Deras produktionstekniker kommer till oss under hösten och vi ska göra en automationslösning för dem, säger Åsa. Det är ett bra exempel på ett av våra fokusområden, kunskapsdelning.<br />- Många företag har hört av sig och är intresserade att starta projekt tillsammans med oss, konstaterar Åsa förväntansfullt. Samtidigt fortsätter vi förstås våra djupa samarbeten med bl.a. Volvo Car Group,  AB Volvo och SKF, inflikar Johan.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vad kan CSI Lab göra för nytta? </strong></div> <div>- Chalmers Smart Industry Lab kan vara en plattform för företag att testa sin utrustning och nya idéer i samarbete med oss i akademin. Men vi tror också att labbet kan vara en bra arena för samarbeten mellan olika företag också säger Åsa. Vi har redan sett att vi kan fungera som en katalysator till den typen av samarbeten via våra tidigare projekt, <br />- Jag skulle också vilja lyfta fram den forsknings-integrerade utbildning som vi tagit fram, den  är vi stolta över att kunna erbjuda, avslutar hon.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/styrkeomraden/produktion/innovationslabb/csilab/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om labbet här</a></div> <div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bmqHm-QRAgM&amp;feature=youtu.be"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se film från invigning</a></div> <div><a href="https://www.flickr.com/photos/production_area_of_advance/sets/72157653188155144"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se bilder från invigningen</a></div> <div><br /></div> <div><div><strong>Forskningsgruppen inom Människa-Automationsoptimering</strong> har som syfte att anpassa automation för varje människas behov.</div> <div><br /></div> <div>I forskargruppen ingår:</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/asa-fasth.aspx">Åsa Fasth-Berglund</a>, forskningsledare. Hennes fokus ligger på relationen mellan kognitiv och fysisk automation.</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/sven-ekered.aspx">Sven Ekered</a>, forskningsingenjör. Hans fokus ligger på undervisning och drigt av CSL Lab.</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/sandra-mattsson.aspx">Sandra Mattsson</a>, doktorand. Fokus på interaktion mellean människa och automation.</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/magnus-akerman.aspx">Magnus Åkerman</a>, doktorand. Fokus på informationssystem och informationsstruktur.</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/malikar.aspx">Malin Karlsson</a>, doktorand. Hennes fokus XPlec för mätning av effekten av automation och IKT implementation.</div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/pierre-johansson.aspx">Pierre Johansson</a>, industridoktorand. Fokus på globalisering och standardisering av informationshantering.</div></div> <div><br /></div> <div><div><em><br /></em></div> <div><em>Chalmers Smart Industry Lab har fått finansiering via Vinnova och Produktion2030.</em></div></div></div></div></div> <div><em><br /></em></div> <span></span><span></span>Tue, 07 Jul 2015 00:00:00 +0200