Karta innovationslabb på Campus Johanneberg

Innovationslabb som testar och förverkligar idéer

Välkommen att besöka våra innovationslabb - utformade för öka hastigheten mellan forskningsidé och förverkligande. Akademi och industri behöver kunna mötas i en kreativ atmosfär på en neutral arena. Inom produktionsområdet finns en helt unik miljö som uppfyller detta - fyra integrerade nationella innovationslabb:

Innovationslabben samlar den senaste tekniken inom vart och ett av de respektive områdena. Har du en idé som involverar utveckling av produkter, hur en produkt ska tillverkas eller hur den ska återvinnas? Välkommen till oss! Inled med att testa din idé i datorns värld, fortsätt sen till laboratorierna för att se om din simulering matchar verkligheten. Vi har hela kedjan hos oss, enkelt tillgängligt vägg-i-vägg.​


Skiss över layouten i Stena Industry Innovation Lab på Campus Lindholmen.Sidansvarig Publicerad: to 19 apr 2018.