Produktion för en cirkulär ekonomi

Forskning om produktion kanske verkar i det fördolda men resultaten av våra ansträngningar möter du i din vardag - varje dag. Från det att du stänger av väckarklockan på morgonen, till att du avnjuter din frukost och susar vidare i valfritt fordon till jobb eller skola. Sängen, huset, vägarna, telefonen, kaffekokaren, mjölkpaketet - alla berörs av våra forskningsresultat på ett eller annat sätt. Vi arbetar också för att säkra att du har tillgång till färskt vatten. Om du dessutom jobbar i en fabrik, uppskattar du säkert våra tankar kring ergonomi och hur vi ska agera för att möta en åldrande arbetskraft.

Vi jobbar för en grön omställning

Chalmers har ett nationellt ansvar för forskning och utbildning kring hållbar produktion. Men hur gör man för att få en stor grupp forskare att komma på mer hållbara lösningar? I stället för att sätta samman en expertgrupp kring hållbarhet vill vi att var och en av våra engagerade forskare funderar kring vad hållbarhetsperspektivet innebär för det egna forskningsområdet.

För vår del började den här resan 2010. I en serie artiklar har vi försökt beskriva de steg vi har tagit sedan dess. Genom att dela med oss av våra erfarenheter är vår förhoppning att visa att förhållandevis små åtgärder kan ha stor påverkan. 

Del 1: På bred front mot en grön omställning

Del 2: Medveten forskning ger hållbar produktion

Del 3: Nya tankar får ta tid

Del 4: Konceptkartläggning visar ökning

Del 5: Mätetal som ett ramverk

Del 6: Miljöproblem i Ankeborg inspirerade till forskning om hållbar produktion​

Vad innebär det för vår forskning?

I våra forskning vill vi säkra en klok framtagning av bra produkter. Därför arbetar vi med forskning och utbildning i produktionssystems prestanda, säkra och hälsosamma arbetsplatser, användning av nya material, miljövänliga tillverkningsprocesser och dessutom produktut​veckling med hänsyn till hela livscykelperspektivet, inklusive återvinningsprocessen.​


De 6 R'en är en viktig checklista som kan användas för att minska produktens miljöpåverkan. 6R står för:


#1 Rethink/tänk om: finns det ett bättre sätt att lösa detta problem som är mindre skadligt för miljön?
#2 Refuse/avvisa: att inte acceptera saker som inte är det bästa alternativet för miljön. 

#3 Reduse/minska: är det möjligt att minska mängden material som används för att bidra till att skydda värdefulla resurser?
#4 Reuse/återanvändning: kan produkten ha en annan användning? Kan dess delar användas i andra produkter?
#5 Repair/reparation: är produkten lätt att reparera?

#6 Recycle/återvinna: kan material i produkten återvinnas och användas igen?

Bakgrunden är ett strategiskt initiativ 

För att svara upp mot den svenska regeringens forsknings- och innovationsproposition år 2008 formulerade Chalmers och Lunds universitet ett samordnat initiativ för hållbar produktion (Sustainable Production Initiative). Initiativet baserades på de strategiskt viktiga forskningsområden som utsetts i propositionen. Syftet var att producera ny kunskap för en hållbar produktion. Initiativet mobiliserade mer än 100 forskare och stöttades av ett stort antal organisationer och företag inom ett flertal industrisektorer. Satsningen på hållbar produktion fick speciell finansiering mellan åren 2010-2014 men drivs nu vidare och förvaltas​ inom Chalmers styrkeområde Produktion.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 sep 2019.