​Rikard Söderberg​​​​​.​​​
​F​oto: Olof Berglund

På bred front mot en grön omställning​

DEL 1:  – Dina prylar inverkar på miljön och andra människors välfärd – långt innan du köper dem. I vårt område vill vi påverka från start, där många mindre förbättringar gör stor nytta i slutändan. Det menar Rikard Söderberg som leder området Produktion på Chalmers. 

Rikard Söderberg har lett området Produktion på Chalmers sedan starten. Här ger han sin syn på hur produktionslösningar ska bli alltmer hållbara framöver. 

 ​Grundtanken är att höja vår medvetandenivå kring vad hållbarhet innebär ur såväl ekonomiska som miljö- och människovänliga perspektiv. Om forskaren blir medveten om sina tankar kring hållbarhet, kan hon eller han också se mönster, kunskapsluckor och hitta nya idéer. Det här går att mäta och då ser man att forskarens förståelse förändras över tid. Vi knäpper ingen på näsan utan det blir som ett eget ansvar.​ Egentligen handlar det sällan om banbrytande uppfinningar, utan om att få in hållbarhetstänkandet i befintliga system och på bred front​, förklarar Rikard.

Idag omfattar området Produktion på Chalmers omkring 200 forskare. Ledningen för Produktion försöker sprida kunskap och medvetenhet om hållbarhet i så många forskningsprojekt som möjligt. Idén är att samtliga forskare ska göra något som bidrar till ett mer hållbart samhälle.​ 

– Om någon kan påverka hållbarhet, är det vi som utvecklare av nya produkter, produktionssystem och tillverkningsprocesser. Mycket av vår forskning riktar in sig på tidig förståelse för konsekvenser av olika val. Man har visat att beslut som fattas tidigt i utvecklingen av en produkt eller ett produktionssystem får stor inverkan senare. Då har forskarna en god möjlighet att påverka i positiv riktning, menar Rikard Söderberg. 

– Eftersom vi är framstående inom simuleringar kan vi testa olika funktioner och egenskaper hos en produkt långt innan den har tillverkats. Med hjälp av de tidiga simuleringarna kan man i förväg testa vilket utfall olika val ger. Tidigare handlade det nästan bara om ekonomi, men nu kan vi även visa företagen hur val av material och metoder påverkar människor och miljö.

Personligen är han övertygad om att de företag som är mest benägna att möta hållbarhetsutmaningarna, är de som kommer att klara sig bäst i framtiden.

– Men att få med sig den stora massan är lite som att vända med en stor oljetanker. Man får svänga gradvis och planera långsiktigt. Till slut går det, avslutar Rikard Söderberg.​​​Del 2: Medveten forskning ger hållbar produktion

Del 3: Nya tankar får ta tid

Del 4: Konceptkartläggning visar ökning

Del 5: Mätetal som ett ramverk

Del 6: Miljöproblem i Ankeborg inspirerade till forskning om hållbarhet

Sidansvarig Publicerad: on 15 aug 2018.