​FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
​FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål som Chalmers jobbar mot inom produktionsområdet är markerade med en streckad linje.​​

Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål

Forskningen inom produktion på Chalmers har ett starkt fokus på hållbarhetsfrågor. För att tydliggöra det kopplar vi här aktiviteter som vi gör till sex av de globala hållbarhetsmål som FN har satt upp för hållbar utveckling.

 • Strategi för att implementera hållbarhet i våra utbildningsprogram. Genom att erbjuda alternativ på olika nivåer vill vi möta individuella behov när vi vägleder våra studenter till en högre nivå av kunskap om hållbarhet.


 • Krossning av sten för att skapa sand och för att säkerställa möjligheten att rengöra regn och annat ytvatten.
 • Nya metoder för färgning av tyg utan vatten.


 • Massproduktion av komponenter för energieffektiv kylning av datorer.
 • Virtuell tillverkning, produktion och produktutveckling för minskad energiförbrukning och ökad resurseffektivitet. 


 • Utveckling av resurseffektiva lösningar i en cirkulär ekonomi.​
 • Minimering av fysisk och kognitiv belastning för operatörer med intelligenta manikiner, co-bots och montering med hjälp av förstärkt verklighet (augmented reality).


 • Smart Assembly 4,0 - en digitaliserad och optimerad monteringslina.
 • 3D-skanning, digitala tvillingar och "virtual reality"-teknik för innovativ planering av infrastruktur hos industrier.
 • "Mass"-produktion av satelliter för att ge Internet till utvecklingsländer.
 • Produktion av nya material och additiv tillverkning av metalldelar för energi- och resurseffektiva produkter. • Ett plattformstänk kring produkters livscykel - tekniker och metoder för hållbar utveckling samt hållbara systemlösningar för produkter och deras tillverkning
 • Konstruktion för montering, isärplockning och återtillverkning av produkter
 • Återvinning av rena och sällsynta metaller från elektronikskrot.
 • Utveckling av indikatorer och mätmetoder för hållbar produktion.Sidansvarig Publicerad: to 07 sep 2017.