Digitaliserade produktionssystem

Många framväxande teknologier tillämpas i industrisektorn. I nästa generations industrier kopplas separata forskningsområden samman såsom beräkningsteknik, datorteknik, automation, informatik, kontrollteknik, systemteknik, elektroteknik, elektromekanik, maskinteknik, produktionsteknik, management och telekommunikation.

Just nu har vi valt att lägga vårt fokus på följande fält:

  • Lösningar för virtuell och förstärkt (augmented) verklighet
  • Agil, dvs snabbt anpassningsbar produkt- och produktionsutveckling
  • Den framtida arbetsplatsen i industrin
  • Uppkopplad industri
  • Service och underhåll i produktionssystemet

Sidansvarig Publicerad: må 14 jan 2019.