Illustration av smarta robotar

Digital produkt- och processutveckling

Att utveckla produkter, produktionssystem och processer med målsättningen att helt slippa defekter är högt satt. Det är dock ett måste för att minska den negativa påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa enligt FN globala hållbarhetsmål nummer 12. En effektiv användning av resurser innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar.​

De områden som just nu är i fokus är:
  • Digitala tvillingar: Detaljerad information om produkter, monteringsfabriker och sammanfogningsmetod används sedan länge för virtuell utveckling. Genom att mata simuleringsmodeller med realtidsdata kan den användas som en digital tvilling och användas för att styra processen till att uppnå hög kvalitet till så lågt användande av resurser som möjligt.
  • Maskinintelligens handlar om att ge maskiner artificiell intelligens.
  • Intelligens för kontinuerlig produktion: Vi vill kunna använda kontinuerlig, realtidsanalys av data för att ständigt kunna förbättra processen inom kontinuerlig produktion av exempelvis läkemedel, vätskor eller pulver.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 sep 2019.