Produktionssystem

Här ligger fokus på utveckling och drift av resurs- och energieffektiva, högpresterande produktionssystem och människovänliga arbetsplatser. Mycket av forskningen handlar om automatisering och samverkan mellan människan och automation i branschöverskridande industriella tillämpningar. Arbetet är i hög grad koncentrerat på digitalisering, omvandling av stora datamängder till värdeskapande data och kommunikation/uppkoppling.

 

Profilområdesansvarig
Prof Johan Stahre
johan.stahre@chalmers.se
+46-31-772 12 88 


Aktiva forskningsfält

Våra aktiva fält adresserar aktuella frågor och kan därför justeras över tid. De här jobbar vi just nu med inom produktionssystem:

 

Globala produktionsnätverk

I detta fält kombineras nästa generations mobilteknologi, 5G, med tillverkningsteknologier. Ambitionen är att skapa ett tillverkningssystem i världsklass som kan uppvisa högre prestanda tack vare förbättrad effektivitet, samt ökad flexibilitet och spårbarhet. Inom de fyra huvudsakliga livscykelfaserna för ett tillverkningssystem: konstruktion, installation, drift och underhåll, kommer bästa praxis att utvecklas för utnyttjande av mobil ICT-infrastruktur, konnektivitetsverktyg, sensorer, samt interaktion mellan operatör och system.

Kontakt: 
Prof Johan Stahre, e-post: johan.stahre@chalmers.se, tel: 031-772 12 88​


Människor och maskiner

Forskningen är inriktad på fördelningen av uppgifter mellan människa och teknik, särskilt automatiserade komponenter, t.ex. robotar, automatiserad utrustning och "augmented reality"-montering. Projekt inom detta område har tillämpningar inom manuell montering samt robotteknik, med betoning på reducerad energiförbrukning. Ergonomi för manuellt arbete samt delvis automatiserad produktion med människor i direkt samverkan med maskiner och robotar ingår.
Kontakt:
Prof Johan Stahre, e-post: johan.stahre@chalmers.se, tel: 031-772 12 88
Prof Bengt Lennartson, e-post: bengt.lennartson@chalmers.se, tel: 031-772 37 22
Docent Åsa Fast-Berglund, e-post: asa.fasth@chalmers.se, tel: 031-772 36 86
Docent Petter Falkman, e-post: petter.falkman@chalmers.se, tel: 031-772 37 23

Produktionssystemets prestanda

Här sker utveckling av nyckeltal och mätetalssystem med syfte att driva hållbar utveckling med fokus på resursförbrukning. Tanken är att etablera en teoretisk och empirisk grund för resultatbedömning och -beräkning av produktionssystem. Tid, kostnad och faktorer för hållbar produktion integreras i modeller, metoder och verktyg för systemanalys. Inom fältet sker samverkan mellan Chalmers och Lunds universitet.
Kontakt:
Docent Peter Almström, e-post: peter.almstrom@chalmers.se, tel: 031-772 12 83
Ass. Prof Mats Winroth , e-post: mats.winroth@chalmers.se, tel: 031-772 12 17
Ass. Prof Carin Andersson, e-post: carin.andersson@iprod.lth.se, tel: 046-222 95 39

Service och underhåll i produktion

Inriktningen här ligger på underhåll av digitaliserade produktionssystem, det vill säga smart underhåll. Analyser av stora datamängder i underhåll är av särskilt intresse och det aktiva fältet arbetar med att utveckla en ram för förebyggande underhåll. Detta koncept kombinerar linjenivå-analys med dataanalys på en maskins- och sensornivå. Syftet är att kunna förutsäga framtida fel och föreslå motverkande åtgärder redan innan en störning inträffar.
Kontakt:
Docent Anders Skoogh, e-post: anders.skoogh@chalmers.se​, tel: 031-772 48 06
Prof Bengt Lennartson, e-post: bengt.lennartson@chalmers.se, tel: 031-772 37 22
Docent Petter Falkman, e-post: petter.falkman@chalmers.se, tel: 031-772 37 23​

Virtuella produktionssystem

Här utvecklas modeller, metoder och verktyg för virtuell framställning av geometrisäkrade produktionssystem. 3D-scanning med punktmoln och "augmented reality" är exempel på tekniker som vävs in i forskningen. På så sätt kan produktionssystemet och deras prestanda utvärderas virtuellt utifrån olika funktioners perspektiv och behov; t.ex. produktionsledningen, produktionsutvecklare, operatörer och underhållspersonal.
Kontakt: 
Docent Björn Johansson, e-post: bjorn.johansson@chalmers.se, tel: 031-772 38 09
Prof Rikard Söderberg, e-post: rikard.soderberg@chalmers.se, tel: 031-772 86 17
Docent Petter Falkman, e-post: petter.falkman@chalmers.se​, tel: 031-772 37 23
Prof Martin Fabian, e-post: fabian@chalmers.se, tel: 031-772 37 16


Du kanske också är intresserad av vad vi gör inom Tillverkningsprocesser​ och Produktutveckling​.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 nov 2016.