Lösningar behöver vävas ihop av olika kompetenser och talanger.

Centrum från olika vinklar

Vår forskning drivs av helheten. Vi tar ett problem och ser på det från alla vinklar, kombinerar kompetens och talanger av forskare från flera discipliner. Chalmers styrkeområde Produktion är värd för flera tvärvetenskapliga forskningscentrum.

 

Wingquist Laboratory (webbplats endast på engelska)
Wingquist Laboratory är ett internationellt kompetenscentrum för tvärvetenskaplig forskning inom området digital produktframtagning. Målet för centrumet är en helt digital produktframtagningsprocess där komplexa produkter och deras produktionssystem utvecklas och verifieras tillsammans, utan behov av fysiska prototyper eller testning.

Centrum för additiv tillverkning i metall, CAM2 (webbplats endast på engelska)
CAM2 är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum med fokus på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter. Centrumet är ett konsortium bestående av 22 företag och fem forskningsaktörer.
 
MCR är ett kompetenscentrum för metallbearbetning, främst inom tre områden: bearbetningsteknologi, material- och ytteknologi och materialmekanik. Centrumet verkar som ett "industrins bearbetningstekniska forskningslaboratorium" och samordnar företag i gemensamma forskningsprojekt, sprider information och organiserar utbildning.

the Swedish Life Cycle Centre
The Swedish Life Cycle Centre är ett kompetenscentrum för främjandet av tillämpat livscykeltänkande i näringslivet och andra delar av samhället. Centrat ser förbättring av produkternas miljöprestanda och tjänster som en viktig och naturlig del av en hållbar utveckling.
 
Centrume​​t avslutades under 2016.

Centre for Chemical Process Engineering, CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.
 
 
 
Vi har också nära samarbete med andra forskningsmiljöer, exempelvis:

Publicerad: on 01 apr 2015. Ändrad: on 18 apr 2018