Automationsspel app
Bilder från mobilspelet om automationsstrategier

En händelserik höst i CSILab

​Det börjar så smått lacka mot jul och i Chalmers Smart Industry Lab är det full verkstad. Inte mindre än tre nya forskningsprojekt har precis dragit igång.
Det första forskningsprojektet heter Automation of Kitting, Transport and Assembly (AKTA) och handlar om hur automationsnivåer i slutmontering ställer krav på materialförsörjning och kitting, projektet är finansierat av Produktion 2030 och håller på fram till 2018.
– Många spännande företag är med och vi siktar på demonstratorer både i labbet och ute hos företagen, säger Åsa Fast-Berglund, docent i informationsstrategier, om projektet.
 
Det andra forskningsprojektet men namn Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2) syftar till att utforma strategier från beredningsprocess till montör gällande instruktioner, samt hur instruktionerna sedan ska kunna globaliseras till fabriker och underleverantörer runt om i världen.

Det tredje projektet, MEET-UP är ett uppföljningsprojekt till MEET med syfte att sprida resultatet från MEET projektet till små och medelstora företag med hjälp av SwereaIVF och IUCWermland.

Företag testar mobilspel om automationsstrategier

– Inom utbildningssidan har vi denna höst satsat på att färdigställa vårt mobilspel om automationsstrategier tillsammans med mobilestorytelling. Spelet har utvärderats av ca 200 studenter inom maskin och mekatronikutbildningar på Chalmers och kommer nu även testas inom små och medelstora företag som hjälp för att förstå relationen mellan fysisk automation, kognitiv automation, hur montören uppfattar sin situation och utbildning hos operatörer, berättar Åsa Fast-Berglund.
 
– CSILab har också varit ute på turné, bland annat var vi på scanautomatik där många nya kontakter knöts.
Vi vill återigen tacka alla våra samarbetspartner för stort engagemang och kunskap och ser fram mot en spännande fortsatt höst och vår, säger Åsa Fast-Berglund.
 
“With the aid of Automation, I am of the opinion that we shall enter a new phase of fine living”,
Frank George Woollard, 1925
 
 
Foto: Uppstartsmöte för forskningsprojektet AKTA hos CEJN i Skövde

Sidansvarig Publicerad: to 17 nov 2016.