Lyckad invigning av smart industrilab

Sveriges första universitetsbaserade-laboratorium byggt enligt det tyska konceptet Industri 4.0 är invigt. Chalmers Smart Industry Lab, CSI Lab, erbjuder snabba kommunikationssystem, öppen robotmiljö och “augmented reality”-montering och ger industrin en fin möjlighet att testa nya tekniska lösningar i praktiska test-bäddar.
Labbet ligger ute på Campus Lindholmen och är det fjärde i en serie innovationslab inom styrkeområde Produktion. Det kommer också att ge studenter tillgång till den senaste teknologin inom digitalisering.

Under invigningen 11 juni fick ett sextiotal inbjudna gäster från industri, samarbetspartners och akademi se den nya tekniken demonstreras i flertal stationer, bland annat en monteringskub med övervakning via ljussensorer. Många tog också chansen att delta i runda bordssamtal, där man diskuterade frågor som:
  • Vilken teknik tror du kommer industrialiseras inom 5 år? 
  • Hur skapar vi enklare arbeten för alla, samtidigt som vi tar tillvara på montörens kunskap och kreativa förmåga? 
  • Vad krävs för digitalisering i industrin, och vilka blir effekterna?

Åsa Fasth Berglund, forskarassistent vid avd. för Produktionssystem, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, har varit drivande bakom satsningen på labbet, tillsammans med sin forskargrupp.

Hur tycker ni dagen har varit?
- Fantastisk kul! Vi har träffat många engagerade, intresserade och även imponerade besökare. Det är många som är nyfikna på den här nya tekniken som bygger på Industrie 4.0, understryker Åsa Fasth-Berglund och professor Johan Stahre vid avdelningen för Produktionssystem.

Vad hade ni för tankar inför invigningen?
- Förhoppningarna inför dagen var att besökarna skulle få en tydlig bild av vad vi håller på med på Chalmers och varför det är viktigt. CSI Lab har redan nu fått mycket publicitet och labbet blir en fantastiskt viktig förstärkning till de tre existerande innovations-laboratorerna, säger Johan.
- Jag ville se ett nätverkande mellan akademi, företag och studenter och det tycker jag att vi lyckades med, menar Åsa. I synnerhet har monteringskuben för framtidens monteringsarbete har väckt många tankar och idéer.

Finns det några samarbeten på gång?
- Ja, vi är på väg att starta ett nytt projekt tillsammans med CEJN, som producerar och utvecklar snabbkopplingar för t ex hydraulik, tryckluft och vätskor. Deras produktionstekniker kommer till oss under hösten och vi ska göra en automationslösning för dem, säger Åsa. Det är ett bra exempel på ett av våra fokusområden, kunskapsdelning.
- Många företag har hört av sig och är intresserade att starta projekt tillsammans med oss, konstaterar Åsa förväntansfullt. Samtidigt fortsätter vi förstås våra djupa samarbeten med bl.a. Volvo Car Group,  AB Volvo och SKF, inflikar Johan.

Vad kan CSI Lab göra för nytta? 
- Chalmers Smart Industry Lab kan vara en plattform för företag att testa sin utrustning och nya idéer i samarbete med oss i akademin. Men vi tror också att labbet kan vara en bra arena för samarbeten mellan olika företag också säger Åsa. Vi har redan sett att vi kan fungera som en katalysator till den typen av samarbeten via våra tidigare projekt,
- Jag skulle också vilja lyfta fram den forsknings-integrerade utbildning som vi tagit fram, den  är vi stolta över att kunna erbjuda, avslutar hon.Forskningsgruppen inom Människa-Automationsoptimering har som syfte att anpassa automation för varje människas behov.

I forskargruppen ingår:
Åsa Fasth-Berglund, forskningsledare. Hennes fokus ligger på relationen mellan kognitiv och fysisk automation.
Sven Ekered, forskningsingenjör. Hans fokus ligger på undervisning och drigt av CSL Lab.
Sandra Mattsson, doktorand. Fokus på interaktion mellean människa och automation.
Magnus Åkerman, doktorand. Fokus på informationssystem och informationsstruktur.
Malin Karlsson, doktorand. Hennes fokus XPlec för mätning av effekten av automation och IKT implementation.
Pierre Johansson, industridoktorand. Fokus på globalisering och standardisering av informationshantering.


Chalmers Smart Industry Lab har fått finansiering via Vinnova och Produktion2030.


Publicerad: to 14 jan 2016.