Labb som gaspedal mot nya lösningar

​Lämmeltåg av besökare vandrade kors och tvärs över labbgolvet när Chalmers nyinvigde Material- och bearbetningslaboratoriet. Innovationsstrategin om en komplett labbmiljö för hållbar produktion är nu förverkligad.– Industrin behöver nya lösningar och det är bråttom, förklarade professor Rikard Söderberg som är ansvarig för den stora satsningen. Konkurrensen på världsmarknaden hårdnar och komplexa utmaningar behöver benas ut. Vi vill hjälpa industrin att snabba upp sin innovationsprocess. Här kan vi nu äntligen erbjuda en samverkansmiljö där hela kedjan från skiss till färdig produkt kan utforskas.

 

Bred uppslutning och många stationer
Ett hundratal gäster från företag som Nobel Biocare, Volvo Cars, Santa Maria, GKN, Borealis, Ericsson och Volvogruppen tog chansen att utforska varje hörn av de stora labblokalerna. I mindre grupper fick de chans att diskutera de senaste forskningsrönen direkt vid utrustningarna och instrumenten. Totalt 14 stationer visades upp och besökarna fick bland annat höra om cellulosa som viktminskning i plast, svetsteknik och icke-förstörande provningstekniker som exempelvis röntgen och ultraljud.  Upplägget var mycket lyckat och engagemanget stort hos de intresserade åhörarna.

– Jag blev väldigt glad att se att ni har kopplat ihop materialfrågor med produktion. Det är ju så verkligheten ser ut, nämnde en representant från GKN Aerospace Engine Systems. Dessutom blev jag mycket intresserad av röntgenutrustningen och tog med mig kontaktuppgifter därifrån.

 
En seglarknop för framtiden
Det klassiskt blågula bandet var naturligtvis i centrum av invigningen. Den här gången slapp det dock klippas itu utan hade fått en annan huvudroll. Professor Lars Nyborg inledde invigningsceremonin med att knyta fast ena änden av bandet inne i Material- och bearbetningslaboratoriet. Åskådarna fick följa med via digital länk. Lars tog sedan med sig andra änden av bandet och vandrade genom labbet för produktionssystem till det virtuella utvecklingslabbet. Där överlämnades bandet till Lars Börjesson, vicerektor på Chalmers, som med en vacker seglarknop symboliskt knöt samman hela innovationssatsningen. Det var en stolt labbföreståndare som beskrev sin verksamhet.

– Nu har vi en modern miljö där vi kan göra allt från tillverkning, bearbetning, karakterisering och testning av olika material till modellering av material och processer. Dessutom har vi kapacitet att utföra olika typer av mätningar och bedömningar av kvalitet och produktivitet. Det är fantastiskt roligt att vi idag får möjlighet att visa upp det för så många intresserade, berättade Lars Nyborg.

 

Fakta
Forskningen inom Material- och bearbetningslaboratoriet är fokuserad på skärande bearbetning, bearbetning av polymerer och pulver-metallurgisk bearbetning.

Följande stationer visades upp under invigningen:
• Material properties characterization of "super good" metallic alloys /Christer Persson & Joel Andersson
• Green Polymers /Ruth Arino
• Powder Metallurgy /Eduard Hryha
• Productivity management - Turning potentials to profit /Peter Almström
• Material Characterization of cast iron components using ultrasonic NDT /Kenneth Hamberg
• Process Optimization by means of Finite Element Method /Amir Malakizadi
• Production of nanomaterials by pulse-electrodeposition /Uta Klement
• IqNDE - Integrity and quality assessment by NDE /Anders Rosell
• High resolution digital X-ray inspection of thick objects /Erik Lindgren
• The main factors for controlling the fillet weld dimensions /Peter Hammersberg
• Studying the near surface Iron-Chromium Carbide Morphology after Machining /Seyed Hosseini
• Microstructure <----> Machinability /Kumar Babu Surreddi
• Extrusion of thermoplastic stripes /Erik Stenvall
• Influence of work material microstructure on machinability /Stefan Cedergren

Vägg-i-vägg ligger Produktionssystemslaboratoriet som invigdes 2012 och ytterligare ett steg bort ligger Virtuella utvecklingslaboratoriet som invigdes 2011.
 
Mer information om laboratorierna och vilka möjligheter till samverkan som erbjuds, hittar du här:
 
 
 

 

 Från vänster: Lars Börjesson och Lars Nyborg.
 

 

Stefan Cedergren

 

Peter Almström 

Text: Nina Silow
Foto: Ralf Rosenberg 

 

Sidansvarig Publicerad: må 07 okt 2013.