Imma flyttar in i fabriken

​Det är nu dags för den virtuella människan Imma att ta klivet in i fabriksvärlden. Forskarnas idé är att kunna planera olika scenarier i en fabrik i en mycket realistisk 3D-miljö. Målet är ergonomiska arbetsplatser och en effektiv fabrikslayout.

Idag går startskottet för ett nytt projekt som ska ge effektivare fabriker
i framtiden, med montörernas arbetssituation i fokus. Tidigare har vi rapporterat om Imma, en datormodell av människan utvecklad av bland andra Chalmers och Fraunhofer-Chalmers Centre. Det unika med Imma är att det är ett simuleringsprogram som kopplar samman ergonomi med avancerad matematisk modellering för att ge montörer, i framför allt fordonsindustrin, en bättre arbetsmiljö. Med hjälp av Imma kan man i förväg planera montörernas arbetsställningar för att hitta en effektiv monteringslösning som samtidigt är skonsam. Imma kan inte bara visa vilken belastning olika monteringsrörelser innebär utan föreslår också den bästa lösningen. 


I ett nytt VINNOVA-finansierat projekt ska Imma kopplas ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av punktmolnsteknik. Med den tekniken går det att scanna av en fabrik och skapa en realistisk kopia av den i 3D-miljö i datorn. Då får man en nutidsbild som stämmer överens med verkligheten, till skillnad från ursprungliga CAD-ritningar.Björn Johansson kommer att leda projektet från Chalmers. Han berättar om vilka möjligheterna blir om dessa två tekniker kombineras.  

- Vi vill skapa ett virtuellt verktyg som ska kunna göra smarta fabrikslayouter där man redan har gjort ergonomiutvärderingar och utformat arbetsplatsen på ett både effektivt och bra vis för människor som jobbar där. Eftersom vi kan kombinera en korrekt kopia av fabriken i 3D med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D blir testerna mycket verklighetstrogna. De individuella tekniklösningarna finns kommersiellt idag, men inte kombinationen. Målet för projektet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre.

 

 
FAKTA
Projektet kallas för 3D-Silver och projektdeltagare är:
 
  • Chalmers
  • Fraunhofer-Chalmers Centre
  • Högskolan i Skövde
  • GKN Aerospace
  • COMBITECH
  • SCANIA
  • ATS AB
 
Projektet finansieras med 9 miljoner, varav 4,5 från VINNOVAs strategiska innovationsprogram Produktion2030 och resterande från de medverkande industriföretagen.
 

Projektet kommer att pågå under perioden 2015 07 01  –   2017 06 30.

 

För mer information, kontakta Björn Johansson:

bjorn.johansson@chalmers.se.

 


Sidansvarig Publicerad: må 24 aug 2015.