​Magnus Åkerman och Åsa Fasth-Berglund ställer ut på Automation Summit

CSI Labbets första halvår

Tack alla som bidragit till ett mycket händelserikt första halvår i och runt CSI Lab!

När vi invigde CSI Lab den 11 juni trodde vi nog inte att det skulle ske så mycket aktiviteter här redan första halvåret. Men de fyra områden som jag pratade om under invigningen har verkligen kommit igång. Forskning har blandats med undervisning, industriell kompetens och nyttiggörande.

Vi har just nu fyra spännande projekt som pågår i labbet och en del positiva svar har fåtts för ytterligare projekt som kommer starta under våren. Våra projekt fokuserar mycket på digitalisering, smarta ICT-verktyg, Människa-automation integration, informationsstruktur samt flexibla möten för kunskapsdelning.


Bild ett: Mobila och kollaborativa robotar testas i MOTION-projektet.
Bild två: Experiment förbereds för att mäta välbefinnande i DIG.IN-projektet.

I MOTION-projektet har vi även börjat med forskningsintegrerad undervisning vilket menas att studenter från automatiseringsteknikskursen LMT108, är med i forskningsprojekt och bidrar till forskningsresultat som en del i undervisningen. Det tycker vi är mycket givande och spännande.

Undervisning har även skett i andra kurser för studenter på Chalmers, GTC, doktorandkurser i forskarskolan Produktion2030 och för industrin. Då har fokus legat främst på automationsstrategier och kognitiva processer. Utformning av instruktioner och informationsstöd för operatörer blir ett allt viktigare ämne och vi har därför valt att fokusera på detta.

Vi har även varit ute på en hel del mässor samt hållit föredrag under hösten för att sprida kunskap om de olika forskningsprojekten men även om våra fokusområden.

Tack alla som bidragit med kunskap och erfarenhet till labbet än så länge! Vår förhoppning är att denna verksamhet skall växa med er hjälp!

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi nästa år igen, laddade med ny energi för nya utmaningar!


Åsa Fasth-Berglund, Projektledare CSI Lab

 

CEJN i DYNAMITE-projektet får känna på kollaborativa robotar


Publicerad: to 17 dec 2015.