Händelser: Produktionhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 26 Jun 2019 16:11:46 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Chalmers-hållbarhetsdag.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Chalmers-h%C3%A5llbarhetsdag.aspxChalmers hållbarhetsdag 2019<p>Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och i år är temat Cirkulär ekonomi, kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.</p>​<span>Chalmers Hållbarhetsdag återkommer den 8 november och riktar sig främst till studenter och personal. </span><span>Grundtanken med Hållbarhetsdagen är att Chalmers medarbetare och studenter möts för att reflektera och lära om hållbarhetsfrågorna. Dagen tar avstamp i något av de <a href="https://www.globalamalen.se/" target="_blank">17 globala hållbarhetsmålen​</a>. I år är ligger fokus på mål 12 - <a href="https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/">Hållbar konsumtion och produktion</a> med Cirkulär ekonomi som övergripande tema.</span><div><p>Många av Chalmers forskare arbetar inom området cirkularitet, vilket gör att vi kan se fram emot ett spännande program.</p> <p>Nytt för i år är att Hållbarhetsdagen sker i samarbete med Göteborgs studentvecka för hållbarhet, <a href="https://www.hallbarhet.se/">Act! Sustainable</a>, som äger rum 4-9 november.</p> <p><br /></p> <p><strong>Arrangör 2019: </strong><span>Styrkeområde Produktion </span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><em>PS: Vill du som student eller personal delta i programmet, </em></span><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/5f858562-1a50-4f2f-ad49-1ac0c2f82675"><span><em>använd den här </em><em>länken för att skicka din intresseanmälan</em><em>.</em></span>​</a></p> <p><br /></p> <style> P.p1 {font:12px "Helvetica Neue";margin:0px;} SPAN.s1 {text-decoration:underline;} </style></div>