Händelser: Produktionhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 26 Nov 2021 12:22:43 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxNya material, energi, självkörande bilar – vad kan ett partnerskap ge?<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Den 2 december bjuder RISE och Chalmers på en inspirationseftermiddag kring våra samhällsutmaningar där du får lyssna till intressanta föredrag och mingla med kollegor inom olika ämnesområden.  Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och vilka mervärden som kan skapas när man samarbetar. Chalmers och RISE har sedan lång tid omfattande samarbeten med ett stort antal forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer och gemensam forskningsinfrastruktur såsom AstaZero. I och med partnerskapsavtalet, 2019, beslutade Chalmers och RISE att tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovation brett inom ett stort antal fokusområden. Dit hör bland annat produktionsteknik, biobaserade material och självkörande fordon. Samarbetet ska också öka Chalmers och RISE synlighet internationellt.</p><div><div>Seminariet är gratis. Målgruppen är forskare och kollegor på Chalmers och RISE. </div> <div><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">pråk: Engelska, föranmälan krävs, senast 25 november.</span><br /></div></div> <span style="background-color:initial"><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/b318d3b7-28c5-414d-b4b9-2a329aa7a2d1"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet​</a><br /></span>​<div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Partnership-workshop-–-good-examples-of-collaborations-between-Chalmers-and-RISE.aspx" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Uppdaterat program med talare finner du på vår internationella sida</a>.<div><br /></div> <div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif"></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Datum: </span><span style="background-color:initial">2 december, </span><span style="background-color:initial">13:00-17:00 </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Plats: </span>Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg.<br /><span style="font-weight:700"><br />Kontakt och mer info:</span><br /><a href="/en/Staff/Pages/leifas.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /> Leif Asp </a>och <a href="/en/staff/Pages/michael-eriksson.aspx">Michael Eriksson​</a>.​</span></p> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ar-vi-redo-att-vaxla-upp-med-koldioxidlagring-i-klimatarbetet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ar-vi-redo-att-vaxla-upp-med-koldioxidlagring-i-klimatarbetet.aspxÄr vi redo att växla upp med koldioxidlagring i klimatarbetet?<p>online</p><p>Inbjudan: Till årskiftet ska projektet ”Preem CCS” avslutas. Den 3 december, 08:30-10:00, välkomnar parterna i Sverige och Norge som samverkar i projektet till ett webbinarium där vi får ta del av vilka nya insikter, kunskaper och tekniska erfarenheter som gjorts och vilka ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS – infångning och lagring av koldioxid, kan bli verklighet. På webbinariet medverkar forskare, representanter från Preem, myndigheter och aktörer inom energibranschen.​</p><div><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">ebbinariet är gratis och hålls på den digitala plattformen zoom. </span><br /></div> <div>Språk: Svenska och norska, föranmälan krävs, senast 1 december. <br /></div> <div><br /></div> <div><b><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e8aa0fbf-4a5d-420d-8cf4-9c0afd750bc1"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här!​​</a><br /><br />Program:</b><div><ul><li>​<b>0</b><b>8:30</b>, <span style="font-weight:700">Välkommen</span>, Moderator, Maria Grahn, Docent i Energisystemanalys, Chalmers. </li> <li><span style="font-weight:700">Insikter och erfarenheter av &quot;Preem CCS&quot;, </span>Fredrik Hellesöy, Chef Strategisk Affärsutveckling, <span style="background-color:initial">Preem AB, </span><b>Kommersiella villkor</b>,<span style="background-color:initial">​ Jon Christopher Knudsen, CCO, </span><span style="background-color:initial">Aker Carbon Capture. ​</span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><b>Vad säger forskningen? </b><span style="background-color:initial">Filip Johnsson, Professor Energiteknik, Chalmers, </span><span style="background-color:initial">Stefania Gardarsdottir, Research Manager at SINTEF Energi AS, Centre Manager of the LowEmission Research Centre.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li><span style="background-color:initial"><b>Ska vi ha CCS som en del i klimatarbetet, kan tekniken</b> <b>göra skillnad?</b><span style="font-weight:bold;white-space:pre"> </span>Amund Vik, Statssekretær hos Olje- og energidepartementet, Norge, Ingrid Melaaen, Head of Secretariat CLIMIT/Gassnova, <span></span>Energimyndigheten: Klara Helstad, Chef enheten Hållbar industri. <span style="font-weight:bold;white-space:pre"> </span>​</span></li> <li><span style="font-weight:700">Panelsamtal &amp; publikfrågor</span></li> <li><b>Avslut och sammanfattaning</b></li></ul></div></div> <div><br /></div> <div><b>Mer info:</b></div> <div>År 2050 ska Europa vara världens första klimatneutrala kontinent. För att nå målet krävs att alla sektorer minskar sina klimatutsläpp. För industrin har infångning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att minska industriutsläppen på kort och lång sikt. På sikt kan CCS bli en avgörande teknik för att nå negativa utsläpp. </div> <div><br /></div> <div>2019 inleddes projektet ”Preem CCS”. Målet var att utvärdera hela värdekedjan för CCS; från infångning av koldioxid vid Preems raffinaderi i Lysekil, till lokal mellan-lagring och transport till den slutliga lagringsplatsen utanför den norska västkusten.</div> <div><span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">u befinner sig projektet i sin avslutningsfas och det är dags att kommunicera nya insikter och kunskaper om de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS kan bli verklighet.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Carbon Capture, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska Gassnova via utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.</div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Dagens-och-framtidens-batterier.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Dagens-och-framtidens-batterier.aspxDagens och framtidens batterier<p>J.A. Pripps Pub &amp; Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset</p><p>​Den 3 december är det dags för Chalmers styrkeområde Energis Fredagsseminarium &amp; afterwork.Batteriutvecklingen går allt snabbare. Idag pratar alla om batterier för alla möjliga tillämpningar, men det är ett forskningsfält svårt att överblicka. Patrik Johansson berättar var forskningen kring batterierna står idag och vart den är på väg.  Kom, lyssna, och träffa kollegor, styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p><b>​</b><span style="background-color:initial"><b>OBS! Ny plats: </b>Seminarierummet ovanför J.A Pripps pub i Chalmers kårhus, Chalmers Campus Johanneberg. Du tar dig upp via spiraltrappan inne i puben.</span><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Patrik Johanssons och hans kollegors forskning handlar</span><span style="background-color:initial"> om nästa generations batterier. Mer uthålliga material som ger högre energiinnehåll per vikt och volym är en gemensam nämnare. Forskningen handlar också om batterier med inbyggda sensorer, helt utan lösningsmedel, med mekanisk styrka, eller baserade på grafen och svavel. Bra strategier för återvinning är en nyckelfaktor. </span><span style="background-color:initial">Många olika tillämpningar finns i sikte.</span><span style="background-color:initial;font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt">​</span></div> <div>Målgruppen för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><b>Program:</b></div> <div><ul><li>​15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Dagens och framtidens batterier, Patrik Johansson, Professor i Materialfysik, institutionen för Fysik , Chalmers</li> <li>Frågestund.</li> <li>16<span style="background-color:initial">:00-17:00, Mingel</span></li></ul></div> <div><b>Relaterat:</b></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nästa generations batterier ger IVA-100 placering</a><br /><div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="https://carbat.icmab.es/">Carbats hemsida</a><br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/centrum/fysikcentrum/nyheter/Sidor/Portratt-Patrik-Johansson.aspx">Batteriforskaren som gärna går en match mot fulfaktan</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2021-Framtidens-rymdresor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2021-Framtidens-rymdresor.aspxNobel Week Dialogue: Föreläsning om framtidens rymdresor<p>Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen att delta i en liveströmmad föreläsning med Nobelpristagaren George Smoot, på plats på Chalmers eller online.</p>​<br /><span style="background-color:initial">Tanken på att resa ut i rymden och utforska universum har alltid lockat och fascinerat oss människor. Ta chansen att lyssna till en Nobelpristagares syn på framtidens rymdresor.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/8a87ae08-ccbf-4a7e-83f7-2b217fbe93a4" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till den liveströmmade föreläsningen, delta antingen online eller på plats i Palmstedtsalen på Chalmers</a></div> <div><br /></div> <div><div><strong>Fakta om Nobelpristagaren George Smoot</strong></div> <div>George Smoot fick Nobelpriset i fysik 2006, tillsammans med forskarkollegan John Mather, ”för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och anisotropi”. Hans forskning handlar om universums barndom, om såväl själva rymdens som galaxers och stjärnors uppkomst. </div> <div><br /></div> <div>George Smoot är experimentell astrofysiker och forskare inom observationsastrofysik och kosmologi. Smoots forskargrupp vid Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California i Berkeley observerar vår galax och kosmisk bakgrundsstrålning som är en kvarleva från universums födelse.</div> <div><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2006/smoot/facts/" target="_blank">Läs mer om George Smoot, hans liv och forskargärning (på engelska)</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Information om föreläsningen</strong></div> <div>Nobelföreläsningen ingår i <a href="https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/gothenburg-2021/" target="_blank">Nobel Week Dialogue 2021</a> och arrangeras av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Föreläsningen hålls på engelska.<br /><br /></div> <div>En introduktion kommer att hållas av rektorerna för Chalmers och Göteborgs universitet. Moderator är Adam Smith, Chief Scientific Officer vid Nobel Prize Outreach.<br /><br /></div> <div>Kaffe och lussebulle serveras från kl 15.00 för deltagare på plats. </div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Kort sammanfattning av föreläsningen, med George Smoots egna ord</strong><br /><div>&quot;This year, 2021, was a watershed moment in space travel and in the privatization of space. We had private companies ferry astronauts to the Space Station and multiple companies taking tourists to space</div> <div>or preparing for even more, including one offering trips to the moon and back. This brings up the idea of visits to other planets, both in the solar system and to more distant worlds. Spoiler: tourists will really only be going to near Earth orbit <span style="background-color:initial">for your extra-long lifetime. However, this tourism and commercial activity is accelerating the pace of human activity in space greatly. This is changing everyone's future.&quot;</span></div></div> <div><br /></div> <div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>