Händelser: Produktionhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 22 Apr 2021 11:26:07 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden – initiativseminarium<p>online</p><p>Hur massproducerar man för rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.​</p><div><span style="background-color:initial">Sverige är en framstående rymdnation, inte minst tack vare vår rymdindustri som till största delen ligger i Västsverige. Chalmers är en viktig part, med stor bredd av rymdforskning inom olika discipliner, inte minst inom produktion där additiv tillverkning är ett exempel som kan anpassas för rymdtillämpningar.</span></div> <div><span style="background-color:initial">Välkommen till en intressant eftermiddag där vi möter forskare och inbjudna gäster från NASA, Rymdstyrelsen med flera.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/production/events/Initiative%20seminar%202021%20Production%20in%20Space/Pages/default.aspx" target="_blank" title="länk till engelsk web"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer på vår engelska sida​</a></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a8d789a1-f600-46f6-8f2a-779ebb5963e5" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan</a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span> ​</div>