Produktion – för hållbara industrier i en digital era

Chalmers styrkeområde Produktion inriktar sig på uppkopplad och hållbar produktion. Fokus ligger på nya resurs- och energieffektiva processer för tillverkning och utveckling av nya produkter och produktionssystem. Forskningen tar fram kunskap och nya verktyg inom modellering, simulering och optimering i kombination med stöd för beslutsfattande i nära samverkan med industrin. Styrkeområdet är framträdande inom industriell digitalisering med värdeförädling och optimering av informationsflöden vilket kopplar till såväl tillverkningstekniker som produkter, fabriker, automationslösningar och framtidens goda arbetsmiljöer.

Publicerad: fr 20 nov 2020.