Strategiska aktiviteter

Styrkeområdet karaktäriseras av utbyte av expertis mellan experter olika discipliner, mellan studenter och lärare, och tillsammans med partners inom industri och samhälle. Tillsammans har vi kraft att ta oss an de stora samhällsutmaningarna ur ett materialvetenskapligt perspektiv. Vi har särskilt identifierat vikten att ta sig an dessa frågeställningar:

Fler material måste baseras på förnyelsebara råvaror

Konstruktionsmaterial måste bli lättare, då lättare konstruktioner kan spara in på såväl energi som material

Nya och förbättrade sätt att producera, lagra och omvandla energi kräver innovativa nya material

Multifunktionella material, dvs material som utnyttjar sina inneboende egenskaper och funktionalitet för att åstadkomma en intelligent funktion, kommer att spela en allt större roll

Regenerativ medicin kommer att ställa höga krav på material vad gäller såväl mekaniska aspekter som funktionalitet

Våra resurser används strategiskt i linje mer vår vision “A sustainable society through excellence in materials science”. Vi fokuserar våra insatser på utveckling av forskning, infrastruktur, nätverkande, gruppbyggande insatser, utbildning samt utåtriktad kommunikation.

Forskning

I förlängningen syftar alla våra aktiviteter till att höja kvaliteten hos Chalmers materialforskning. De externa samarbeten med samhälle och industri som Styrkeområdet koordinerar, i form av kompetenscentrum och strategiska partnerskap, är givetvis av stor betydelse, som en del av Chalmers långsiktiga strategi.

Vissa av våra strategiska aktiviteter är dock mer direkta:

Kompositmaterial inom transport, konstruktion och medicin kan dra nytta av träbaserade komponenter för att uppnå minskad vikt, förbättrade mekaniska egenskaper och ökad biokompatibilitet. År 2018 grundades All-Wood Composite Platform för att stärka forskningen inom detta område.

Läs mer: All Wood Composite Platform

Vidare har Chalmers Styrkeområden avsatt betydande resurser till att rekrytera begåvade forskarassistenter och stötta deras forskning. Forskarassistenterna har erhållit finansiering för en doktorand eller postdoc och en ledarskapsutbildning som utvecklats för att hjälpa dem utvecklas till oberoende forskare.

Läs mer: Forskarassistentprogram med Tenure Track

Forskningsinfrastruktur

Att ligga i framkant vad gäller materialteori, modellering och experimentella tekniker är en bra grund för framsteg inom materialforskning. Vi har under åren utvecklat ledande expertis inom två högst relevanta områden: Teori och Modellering samt Experimentella Metoder, där vi fokuserat på metodutveckling och forskningsinfrastruktur.

Vi har initierat en central facilitet för materialanalys på Chalmers, där vi tillgängliggör såväl relevant basutrustning som toppmoderna mätinstrument, och där användarna dessutom kan få hjälp av professionell teknisk personal.

Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) har vi även startat SOFT Microscopy Centre, som sammanför kompetens inom framställning av mjuka material och bestämning av deras materialegenskaper och strukturer.

Vidare koordinerar vi Chalmers satsning på den världsledande synkrotronljusanläggningen MAX IV utanför Lund. Satsningen inkluderar utveckling av särskilda strålrör såsom ForMAX, som är skräddarsytt för forskning kring för träbaserade material, samt utbildning i avancerad materialkaraktärisering.

Läs mer: Materialforskningsinfrastruktur på Chalmers​

Nätverkande och gruppbyggande aktiviteter

Vi stödjer forskningsutbyte både nationellt och internationellt. Denna strategi inkluderar formella avtal med tre lärosäten som är ledande inom materialvetenskap – University of California at Santa Barbara, UCSB (USA), ETH (Schweiz) och Stanford University (USA).

Läs mer: Så arbetar vi med partneruniversitet och nätverkande

Utåtriktad kommunikation

Vi lägger ner stora resurser på kommunikation av materialvetenskap med allmänheten som målgrupp. Som exempel kan nämnas utställningar, populärvetenskapliga föredrag och YouTubefilmer.

Läs mer: Kommunikation av materialvetenskap

Utbildning

Vår strategiska forskningsmiljö påverkar även Chalmers utbildning på alla nivåer

Läs mer: Utbildning inom materialvetenskap vid Chalmers


Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.