Forskarassistentprogram med Tenure Track

Chalmers Styrkeområden har under årens gång avsatt betydande resurser till att rekrytera begåvade forskarassistenter och stötta deras forskning. Forskarassistenterna har erhållit finansiering för en doktorand eller postdoc, en ledarskapsutbildning som skräddarsytts för att hjälpa dem utvecklas till oberoende forskare samt, i slutändan, en fast fakultetsanställning efter utvärdering. För Styrkeområde Materialvetenskaps del har ansökningar till dessa tjänster utvärderats av en extern rådgivande panel – bestående av fem välmeriterade internationella forskare – för att erhålla en oberoende bedömning av kandidaternas meriter och forskningsplaner.

Kasper Moth-Poulsen kom till Chalmers från University of California at Berkeley (USA) i januari 2011. Dr Moth-Poulsens forskningsprojekt innefattar design av självorganiserande material, molekyler och innovativa teknologier för lagring av solenergi, sensorer och nanomedicin. Han är numera professor vid Institutionen för kemi och kemiteknik.

Extern länk: Hemsida för Kasper Moth-Poulsens forskargrupp 

Paul ​Erhart ​kom från Lawrence Livermore National Laboratory (USA) till Institutionen för fysik på Chalmers i oktober 2011. I hans forskargrupp tillämpar man modellering på elektron- och atomnivå för att studera de grundläggande egenskaperna hos komplexa material för energiomvandling och energilagring. Sedan 2019 ingår han i Styrkeområde Materialvetenskaps styrgrupp.

Extern länk: Hemsida för Paul Erharts forskargrupp

Anna Martinelli​ inledde sin forskarkarriär på Chalmers och rekryterades åter i september 2010, efter postdoc vid University of Rome La Sapienza och Institute Nationale Polytechnique de Grenoble (INP-G). Hon leder en forskargrupp vid Institutionen för kemi och kemiteknik, där hon utvecklar och karaktäriserar nya material baserade på jonvätskor, med sikte på framtida gröna energiomvandlingssystem såsom bränsleceller. Vid hennes tillträde samfinansierades hon med Styrkeområde Energi. Sedan 2019 ingår hon i Styrkeområde Materialvetenskaps styrgrupp.

Sheng Guo kom till Chalmers under 2013, från City University Hong Kong. Hans forskning rör legeringsdesign och mekaniskt beteende hos koncentrerade multi-komponentlegeringar, ämnen som är konstruerade av lika eller nästan lika stora mängder av fem eller flera metaller. Dessa är även kända som högentropilegeringar (High entropy alloys, HEAs). HEAs har stor potential att användas för att klara höga temperaturer och i miljöer där hög hårdhet, slitstyrka och korrosionsbeständighet krävs. 

Extern länk: Hemsida för Sheng Guos forskargrupp​

Marianne Liebi, som rekryterades 2017 från MAX IV Laboratory, Lunds universitet, var tidigare postdoc på The Swiss Light Source (SLS) vid Paul Scherrer Institut. Hon arbetar vid Institutionen för fysik med utveckling av tekniker för röntgenspridning och avbildning, samt deras tillämpning på hierarkiska material.

Yasmine Sassa doktorerade vid Paul Scherrer Institut, och var sedan postdoc vid såväl ETH Zürich som Uppsala universitet, innan hon rekryterades till Institutionen för fysik på Chalmers i april 2019. Hon är verksam inom kondenserade materiens fysik, där hon undersöker fenomen som uppstår ur korrelationer mellan elektroner, spin, laddningar och orbitaler, till exempel superkonduktivitet.

Vi har även tagit en aktiv roll i rekryteringen av strategiskt viktiga forskarassistenter utanför ovan nämnda Forskarassistentprogram med Tenure Track:

Tiina Nypelö kom till Chalmers 2017 från BOKU University of Natural Resources and Life Sciences i Wien. Nypelös forskning är inriktad på hållbara material baserade på förnyelsebara råvaror, och involverar cellulosa, hemicellulosa och lignin, med betoning på yta, gränssnitt och intermolekylära interaktioner. Hon är kopplad till Wallenberg Wood Science Center och en av grundarna av All Wood Composite Platform på Chalmers. 

Julia Wiktor kom till Chalmers 2019. Innan dess arbetade hon på EPFL i Lausanne, Schweiz, samt CEA Cadarache i Frankrike. Hennes forskning rör nya fotoabsorberande material för solceller, där hon använder avancerade elektronstrukturberäkningar för att studera hur komplexa fysikaliska fenomen på atomskala påverkar solcellers effektivitet.

Briza Blinzler kom till Chalmers från flygplanstillverkaren Scaled Composites år 2017. Blinzler är specialiserad på kompositmekanik. Hennes forskningsintressen innefattar optimering av bearbetningstekniker (värme- och tryckcykler vid härdning) inom polymera matrix kompositer (PMC), multifunktionella kompositmaterial, förnyelsebara material (bio-kompositer) och avancerade energimaterial. Brina medverkar också i flaggskeppet grafen. 

Dessutom erhåller flera andra forskarassistenter på Chalmers och Avdelningen för Biomaterial på Göteborgs universitet stöd från Styrkeområdet, i linje med vår övergripande strategi.


Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.