Populärvetenskaplig utställning i köpcentret Nordstan
​Populärvetenskaplig utställning i köpcentret Nordstan
​ Foto: Per Thorén

Utåtriktad kommunikation

Vi lägger årligen stora resurser på kommunikation med allmänheten kring Chalmers materialforskning. Nedan listas några exempel:
En populärvetenskaplig utställning som lyfter fram Chalmers forskning skapades i samband med 2015 års Volvo Ocean Race, som hade Göteborg som slutdestination. Utställningen inkluderade bygget av åtta spektakulära optimistjollar i olika material, från polyetylen till grafen. En blogg från arbetet med optimistjollarna finns att läsa på Chalmers.se
Genom initiativet Chalmers Sport & Teknologi interagerar många av våra forskare med samhället genom olika forskningsprojekt och genom seminarier som är öppna för allmänheten. Vid våra seminarier möts forskare, idrottare, tränare och företag för att tillsammans identifiera utmaningar där teknologisk utveckling skulle kunna främja prestation och säkerhet för idrottare inom en rad sporter så som segling, cykling, skidåkning, simning och hästsport.
Vi gör populärvetenskapliga filmer som publiceras på vår YouTubekanal​. Filmerna har en bred målgrupp och kan användas i skolundervisning.
Vi är även aktiva inom Vetenskapsfestivalen​ i Göteborg, där vi har anordnat ett antal aktiviteter under åren, bland annat ett spel baserat på förstärkt verklighet (AR) som utspelades på Chalmers campus,  en sportteknologiaktivitet för skolungdomar och en populärvetenskaplig utställning om materialvetenskap. Utställningen har visats flera gånger för allmänheten i Nordstan, Göteborgs centrala köpcentrum, samt för skolklasser i Chalmers Kårhus. Flera av våra forskare har hållit föredrag för allmänheten om sin forskning under Vetenskapsfestivalen.
År 2015 lanserade vi en fototävling, som är öppen för alla anställda och studerande på Chalmers och Avdelningen för Biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet. Tanken är att göra en populärvetenskaplig presentation av materialvetenskap via foto och text. Foton från tävlingen används på vår hemsida, vid konferenser som vi anordnar, och i våra broschyrer. Tävlingen har anordnats ytterligare två gånger, år 2018 och 2019. Många av bidragen kommer att visas under 2020 års Vetenskapsfestival.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.