Guldnanokon fästs vid ett tunt kolmembran med hjälp av en snirklig spets
​"Docking in nano-space". Ögonblicket innan en snirklig spets fäster en guldnanokon vid ett tunt kolmembran.​
​ Foto av Ludvig de Knoop (elektrontransmissionsmikroskopi)

Experimentella metoder

Chalmers och Avdelningen för Biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet har en lång tradition av ledande forskning inom experimentell materialvetenskap. Korrosion, nya material för katalys, elektronik, samt material för energitillämpningar är områden som växer. Tillgång till avancerade metoder för syntes och analys är avgörande för att lyckas med banbrytande materialforskning.

Inom området syntes ingår fastfaskemi, polymera och biomakromolekylära material och nya kompositmaterial med nya eller förbättrade funktionella egenskaper. Chalmers Nanotekniklaboratorium är en toppmodern renrumsanläggning för forskning och utveckling inom mikro- och nanoteknik, med ett brett utbud av process- och karaktäriseringutrustning för att utveckla och testa nya idéer på mikro- och nanoskala. Inom Chalmers väggar finns tillgång till en rad analysmetoder för att studera struktur och dynamik hos praktiskt taget vilket system som helst med en upplösning från millimeter till Ångström och tidsupplösning inom ett spann från sekunder till femtosekunder.

En särskild satsning har gjorts på in situ-karaktärisering av material. Ett initiativ som tagits inom ramen för Styrkeområdet är SOFT Microscopy Centre​ för dynamisk mikroskopi, tredimensionell avbildning och mikroanalys av biologiska material och mjuka material.

Chalmers är även inblandade i utformningen av en toppmodern neutronpulverdiffraktometer för materialforskning vid ISIS, Rutherford Appleton Laboratory samt i planering och utveckling av de nya anläggningarna ESS och MAX IV utanför Lund.

Exempel på excellens

Biosensorer baserat på kvartskristallmikrovåg (QCM) för att mäta växelverkan mellan provmolekyler och en yta är en teknik som utvecklats vid Institutionen för fysik, och som resulterat i bildandet av ett spin-off-företag, Q-Sense (grundat 1996).

En framstående innovation är den kombinerade sveptunnelmikroskop (STM) / transmissionselektronmikroskop (TEM)-hållare som möjliggör simultanstudier in situ med dynamisk tidsupplösta mätningar och direktkorrelation mellan struktur och egenskaper i TEM med hög spatial upplösning. Ett spin-off-företag, Nanofactory Instruments AB, grundades för att ytterligare utveckla detta koncept.

Molekylärmikroskopiprojektet fokuserar på molekylärbiologi och genteknikexperiment, t ex transkriptomik, proteomik och metabolomik. Olika icke-linjära optiska processer såsom mulifotonfluorescens, Second and Third Harmonic Generation (SHG, THG) och Coherent Anti-Stokes Raman Scattering (CARS) används.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.