Nanokristaller av cellulosa i vattenlösning sett i polariserat ljus
​"Painting with cellolose nanocrystals". Vattenlösning av nanokristaller av cellulosa i polariserat ljus under ett skjuvtest.
​ Foto av Roland Kádár och Tiina Nyppelö

All Wood Composite Platform

​Kompositmaterial som används inom transport, konstruktion och medicin drar nytta av att innehålla träbaserade komponenter genom minskad vikt, ökad styrka och ökad kompatibilitet med mänsklig vävnad. Plattformen aWCplatform (All-Wood Composite platform) som bildades 2018 sysslar med tillverkning coch användning av kompositmaterial. Vi undersöker träförstärkta kompositer, förnyelsebara matrismaterial och kompositer helt bestående av träbaserade material. 

Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.