Kollage av bilder från Styrkeområdets profilområden

Profilområden

Styrkeområde Materialvetenskap täcker ett brett perspektiv och antar globala utmaningar inom energi, hälsa, konstruktion och transport ur ett materialperspektiv. Vi har tre profilområden där multidisciplinär forskning bedrivs – från naturvetenskap till teknik, samt från materialteori till bearbetning.

Material för energitillämpningar

Tillgång till förnybar och säker energi är avgörande för att säkerställa ett globalt hållbart samhälle. Våra aktiviteter täcker allt från grundforskning inom omvandling av solenergi till energilagring i batterier och transport av energi.

Material för hälsa

En växande och åldrande befolkning innebär ökade krav på såväl sjukvård som förebyggande hälso- och sjukvård. Våra fokusområden innefattar växelverkan mellan material och vävnad, distribution av läkemedel i kroppen, bioanalytiska tillämpningar samt infektionsrelaterade material.

Hållbara material​

Ett hållbart samhälle kräver användning av hållbara råvaror och ett effektivt användande och återvinning av material. Vi fokuserar på förnybara råmaterial, lätta material samt att utöka användningstid och återanvändning av material.

Forskningen inom dessa profilområden understöds av högkvalitativ forskningsinfrastruktur och stödresurser, vilket inkluderar Teori och Modellering samt Experimentella Metoder​, där fokus ligger på utveckling av ny metodologi och forskningsinfrastruktur som kan utgöra basen för tematisk forskning.

Sidansvarig Publicerad: on 12 aug 2020.