Chalmers in the flow - foto av Johanna Andersson
"Chalmers in the flow". 
Alginatgel som framställts med en 3D-printad gjutform, där Chalmersloggan fylls med hjälp av kapillärkraft.​​​
​Foto av Johanna Andersson​

Om oss

Chalmers Styrkeområde Materialvetenskap förenar excellens och relevans och täcker ett brett perspektiv. Det antar globala utmaningar inom energi, hälsa, konstruktion och transport ur ett materialperspektiv och inkluderar alla viktiga områden inom avancerad materialforskning: teori och modellering, syntes, karaktärisering och utvärdering. Styrkeområdet utgörs av ett starkt vetenskapligt nätverk som sträcker sig över flera institutioner och inkluderar världsledande excellenscentrum och forskningsprogram, såväl som extern samverkan med samhälle och industri. Vår strategiska forskningsmiljö inom materialvetenskap påverkar även Chalmers utbildning på alla nivåer.

Materialforskning är en kärnverksamhet inom fyra av Chalmers institutioner (Kemi och kemiteknik, Industri- och materialvetenskap, Fysik samt Mikroteknologi och nanovetenskap) och involverar forskare på flera andra. Totalt är ungefär 70 seniora forskare aktiva inom området. Avdelningen för Biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet är också en del av denna statligt finansierade satsning. 

För ett hållbart samhälle

Materialvetenskap är av central betydelse för utvecklingen av vårt moderna högteknologiska samhälle. Nya material behövs för att förbättra prestanda för existerande produkter, processer och system. Utvecklingen av nya material banar även väg för helt nya hållbara teknologier och lösningar. Som exempel är forskare vid Chalmers aktiva inom områden som material för energiproduktion och energilagring, medicinsk och farmaceutisk teknologi, konstruktion, funktionell mat, fordon och transportsystem. Dessa områden är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och att möta framtida utmaningar. Materialvetenskap är således centralt i Chalmers arbete för en hållbar framtid. Vår vision ”A sustainable society through excellence in materials science” genomsyrar alla våra aktiviteter.

Broschyr: Materialforskare vid Chalmers


Sidansvarig Publicerad: ti 09 jun 2020.