Avtalssignering, Chalmers och Stora Enso
​Signering av strategiskt samarbetsavtal mellan Chalmers och Stora Enso 2016​​
​ Foto​: Anna-Lena Lundqvist

Extern samverkan

Samtidigt som många materialforskare på Chalmers har samarbetspartners inom industri för individuella projekt, fungerar Styrkeområdet som en plattform för bredare och djupare samverkan med samhälle och industri, vilket ger oss möjlighet att ta oss an de stora samhällsutmaningarna.

Strategiska partnerskap

Chalmers har ett antal långsiktiga partnerskap med strategiskt utvalda organisationer och industrier. Alla partnerskap sträcker sig från samarbeten på ledningsnivå till konkreta projekt, vilket möjliggör såväl gemensamma forskningsprojekt som utbyte av kunskap och behov, och ger värdefulla inspel till planeringen av relevanta framtida utbildningsprogram.

Varje partnerskap har ett värd-styrkeområde, som koordinerar arbetet tvärs över institutionsgränser och discipliner. Styrkeområde Materialvetenskap är värd för tre strategiska partnerskap: Nouryon, Stora Enso och RISE.

Partnerskapsledare: Michael Eriksson​

Läs mer: Chalmers strategiska partnerskap
Strategiskt partnerskap mellan Chalmers och RISE​

Nyheter:

Nytt strategiskt samarbete med RISE (nov 2019)

Akzo Nobel blir ny strategisk partner till Chalmers (juni 2016)

Stora Enso och Chalmers tecknar strategiskt avtal (maj 2016)

Forskningsinfrastruktur

En av Styrkeområde Materialvetenskaps konkurrensfördelar är tillgång till toppmodern infrastruktur, alltifrån små instrument till den avancerade renrumsanläggningen för nanoteknik. Förutom den forskningsinfrastruktur som finns på Chalmers är vi involverade i instrumenteringsutveckling på storskaliga forskningsanläggningar för neutronspridning och synkotronljus. 

Läs mer: Forskningsinfrastruktur för materialvetenskap

Kompetenscentrum

Styrkeområde Materialvetenskap har kopplingar till nio kompetenscentrum. De är långsiktiga (oftast 10-åriga) program med finansiering från statliga forskningsfinansiärer, universitetet och ett konsortium av företag.  Dessa centrum fungerar både som en drivkraft för vetenskaplig utveckling och som en neutral arena där olika företag, som ofta konkurrerar på samma marknad, kan mötas och ta sig an generella utmaningar inom respektive fält.

Lista över kompetenscentrum med koppling till materialvetenskap​


Sidansvarig Publicerad: to 03 jun 2021.