​Foto f​rån Chalmers Materialanalyslaboratorium

Forskningsinfrastruktur

En av Styrkeområde Materialvetenskaps konkurrensfördelar är tillgång till toppmodern infrastruktur, alltifrån små instrument till den avancerade renrumsanläggningen för nanoteknik. Förutom den forskningsinfrastruktur som finns på Chalmers är vi involverade i instrumenteringsutveckling på storskaliga forskningsanläggningar för neutronspridning och synkotronljus.

Forskningen inom våra profilområden stöds av satsningarna inom Teori och Modellering och Experimentella Metoder, där man fokuserar på utveckling av nya metoder och forskningsinfrastruktur, vilket utgör en bas för den tematiska forskningen.

Nedan finns beskrivningar och länkar till ytterligare läsning om infrastruktur som är relevant för våra materialforskare.

Chalmers Materialanalyslaboratorium

Chalmers Materialanalyslaboratorium (CMAL) erbjuder högkvalitativ instrumentering – såväl standardinstrument som avancerad utrustning – för att analysera ett brett spektrum av material. Laboratoriet innehåller högupplösta elektronmikroskop av olika slag i världsklass. Dessutom har användare tillgång till professionell supportpersonal.

Komposit- och tillverkningslaboratoriet

Vid institutionen för industri- och materialvetenskap finns detta laboratorium, där en av huvudaktiviteterna är tillverkning och karaktärisering av kolfiberförstärkta termoplastiska kompositer, som tillverkas med injiceringstekniker eller pressformning. Det finns även utrustning för tillverkning och karaktärisering av multifunktionella kompositer, i synnerhet strukturella batterier.

Nanotekniklaboratoriet (text på engelska)

Nanotekniklaboratoriet är en renrumsanläggning för forskning och utveckling inom mikro- och nanoteknik. Här finns ett brett utbud av utrustningar för att utveckla och testa nya idéer på mikro- och nanoskala. Nanotekniklaboratoriet är en del av den nationella infrastrukturen MyFab.

European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) i Lund är ett multidisciplinärt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Denna nya anläggning kommer att vara 100 gånger kraftfullare än dagens ledande anläggningar, vilket öppnar nya möjligheter för forskare inom livsvetenskaper, energi, miljöteknologi och fundamental fysik.

Institut Laue-Langevin (ILL)

Institut Laue-Langevin (ILL) är ett internationellt forskningscentrum beläget i Grenoble, Frankrike. Här finns en av världens mest kraftfulla neutronkällor, och man ligger i framkant vad gäller både forskning och teknologi.

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 

ESRF är världens mest kraftfulla röntgenkälla och ett centrum för grundforskning, men även öppet för tillämpad och kommersiell forskning. Anläggningen finns i Grenoble, Frankrike.

MAX IV

MAX IV är ett nationellt laboratorium med Lunds universitet som värd. Här finns acceleratorer som producerar röntgenstrålar med mycket hög intensitet och kvalitet. Man uppskattar att 2000 forskare från hela världen kommer att besöka MAX IV varje år för att göra experiment där man kan göra det osynliga synligt. Ungefär 250 personer kommer vara anställda vid anläggningen när den är fullt utbyggd. För närvarande är 11 strålrör av de 16 som hittills erhållit finansiering i drift eller under konstruktion. Totalt kommer anläggningen att kunna härbärgera 26-28 strålrör i de två lagringsringarna samt i förlängningen av linjäracceleratorn.

Chalmers Centre for Computional Science and Engineering (C3SE) (text på engelska)

C3SE är Chalmers centrum för vetenskapliga datorberäkningar. Det är ett av sex centrum i det nationella metacentrumet Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

ISIS​

ISIS, en pulserad neutron- och myonkälla vid Rutherford Appleton Laboratory i Oxfordshire, är ett världsledande centrum för forskning inom fysik och livsvetenskaper. Det ägs och drivs av Science and Technology Facilities Council.


Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.