​Chalmers elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material.​​
​Chalmers elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material.​​​​​​​​​​

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 2,7 miljarder kronor under perioden 2022 – 2033 till ett nytt forskningsprogram, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE. 

WISE Program MatrixProgrammet ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också skall möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp. 

Följande universitet medverkar i WISE: 
  • Chalmers tekniska högskola, 
  • Uppsala universitet, 
  • Lunds universitet, 
  • KTH, 
  • Stockholms universitet 
  • Linköpings universitet som också är värduniversitet.
Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 130 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer. 

Styrgrupp på Chalmers:
Maria AbrahamssonStyrkeområdesledare Materialvetenskap, Professor; Kemi och kemiteknik, och huvudkontakt för WISE på Chalmers.
Paul Erhart, Biträdande professor, Fysik.
Leif AspVice styrkeområdesledare Materialvetenskap. Professor, Industri- och materialvetenskap.
Thilo Bauch​, Docent, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Styrelseledamot i WISE
Anders Palmqvist​, Vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden, Professor, Kemi och kemiteknik.​

Stödfunktioner
Annemarie Wöhri, Koordinator, Chalmers styrkeområden Energi, Materialvetenskap, Hälsa och Teknik.
Maria Odéus Forsberg​Planering analys och ekonom. +46 31 772 81770.
Ann-Christine Nordin, Kommunikatör för styrkeområdena Energi och Materialvetenskap.Sidansvarig Publicerad: må 05 sep 2022.