Utbildning

Åtta masterprogram på Chalmers är i olika grad kopplade till Life Science: Biomedical Engineering, Biotechnology, Communication engineering, Computer science, Mathematics and computational science, Materials engineering, Nanotechnology, och Innovative and sustainable chemical engineering.
 
Några studenter på bioteknikprogrammet på Chalmers är engagerade i BUS (Bioteknikutbildningar i Sverige), och genom detta fick Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper och teknik upp ögonen för dem. Vi hade möjlighet att sitta ner och diskutera hur livet som en Life Science-student vid Chalmers ser ut med tre BUS studenter: Kristoffer Fagerfjäll, Pontus Norell, och Anna Stenberg. "Det är hektiskt, och en hel del arbete," säger de, men deras entusiasm om framtida möjligheter visar tydligt att de tycker att det är värt mödan. Ett sätt som de får information om kommande arbetstillfällen är genom att gå på "Life Science Monday Seminars", en seminarieserie där talare från akademi och näringsliv har möjlighet att berätta om sin verksamhet. BUS-studenterna deltar i arbetet med att välja ut talare till seminarierna, och de uppskattar ämnesbredden såväl bland de inbjudna talarna som i publiken, som omfattar allt från studenter till professorer.
 
Studenterna funderar också att bilda en lokal nod i SBE - Society for Biological Engineering (uppdatering: noden har bildats nu, mer information här). SBE är en global organisation bestående av ledande ingenjörer och forskare som har som målsättning att främja integrationen av biologi med teknik, och organisationen utgör också ett globalt nätverk. Organisationen leds av framstående personer inom näringsliv, akademi (inklusive Harvard och MIT), och från regeringen. Det internationella nätverk som organisationen tillhandahåller är lockande för studenterna, men att bli en del av det är en ny utmaning för dem. "Vi uppskattar engagemanget från Jens Nielsen och styrkeområdet, deras stöd gör det känns genomförbart eftersom vi har någon att vända oss till när vi arbetar med att starta en nod på Chalmers."
 
Studenterna har en hel del idéer för framtiden: Fortsätta med masterprogrammet, utbytesår i Europa, inom industrin, eller läsa vidare på Chalmers entreprenörskola. De överväger också att doktorera inom Chalmers forskarskola i biovetenskap som idag har mer än 70 doktorander anknutna. Vad de än väljer, är vi säkra på att de kommer att hitta en kreativ och stimulerande sysselsättning när de avslutat sin grundutbildning på Chalmers.

 Sidansvarig Publicerad: to 11 aug 2016.