Samhälle och näringsliv

Innovation är tydligt i fokus för styrkeområde Livsvetenskaper och teknik. Det finns många exempel där vår forskning har resulterat i patent, samverkan och spin-out företag. Vi har också ett omfattande samarbete med svenska och internationella företag, vilket säkerställer att innovationer omvandlas till verklig nytta för samhället. Chalmers innovationssystem med innovationskontoret, entreprenörsskolan och Chalmers Venture är ett stöd i detta arbete.

Vårt styrkeområdet stöttar också projektet Researchers2Utilization, i vilket forskare får träffa representanter från exempelvis Chalmers innovationskontor, Chalmers Ventures, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg för att förstå vilka möjligheter till råd och stöd som finns när de vill omsätta sin forskning till samhällsnytta. Läs mer om Researchers2Utilization här. Du kan också höra av dig till projektledaren Björn Sjöholm.

Några exempel på spin-outs från Chalmers:
Q-sense (Biolin Scientific)

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2016.